Thêm một loạt công ty bị xử phạt trong lĩnh vực chứng khoán

Các công ty bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt gồm có Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà, Công ty Cổ phần Lắp máy Điện nước và Xây dựng, Công ty TNHH Minh Nhật...

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết đinh xử phạt vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán.

Thủy Tiên

07/04/2019 20:21

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mới đây đã ban hành thêm một loạt các quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Theo đó, Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà (mã chứng khoán HHC) bị phạt 70 triệu đồng do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị.

Cụ thể, ngày 23/4/2018, công ty ký hợp đồng dịch vụ chứng khoán số 01/2018/HHC-VFS với Công ty Cổ phần chứng khoán Nhất Việt (người có liên quan của ông Lê Mạnh Linh và ông Trần Anh Thắng đều thành viên Hội đồng quản trị của công ty), giá trị giao dịch là 140 tỷ đồng. Tuy nhiên, giao dịch này chưa được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị công ty chấp thuận.

Ngoài ra, xử phạt 60 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Lắp máy Điện nước và Xây dựng vì báo cáo không đúng thời hạn theo quy định về các tài liệu như báo cáo thường niên năm 2016 và 2017; báo cáo tài chính năm 2016 và 2017 đã được kiểm toán; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và 2018.

Xử phạt 45 triệu đồng đối với Công ty TNHH Minh Nhật do báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch cổ phiếu MAC của Công ty cổ phần Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải.

Cụ thể, công ty Minh Nhật là tổ chức liên quan với ông Nguyễn Đỗ Đạt, thành viên Hội đồng quản trị MAC đã bán 284.000 cổ phiếu MAC từ ngày 16/04/2018 đến ngày 18/04/2018. Tuy nhiên, đến ngày 09/05/2018 Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo kết quả thực hiện giao dịch.

Ngoài các công ty trên, Ủy ban còn xử phạt 31,2 triệu đồng đối với một cá nhân là ông Nguyễn Chiến Thắng do vị này báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty đại chúng.

Cụ thể, tại ngày 11/08/2017, ông Thắng đã mua 56.200 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An (mã chứng khoán DAR), dẫn đến số lượng cổ phiếu sở hữu tăng từ 300.000 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 4,62%) lên 356.200 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 5,48%) và trở thành cổ đông lớn. Tuy nhiên, đến ngày 04/09/2018 Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo sở hữu cổ đông lớn của ông Thắng.