10 năm bứt phá của du lịch Việt Nam

10 năm qua là thập kỷ vàng son của du lịch Việt, khi vươn lên top 5 về lượng du khách trong khu vực, doanh thu du lịch gấp 8 lần...

Nhật Hạ

31/07/2017 16:25