EVN rót 84.753 tỷ đồng đầu tư dự án điện trong 9 tháng

EVN đã giải ngân vốn đầu tư cho các dự án điện với giá trị thực hiện ước 84.753 tỷ đồng...

Trụ sở Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 

BẠCH DƯƠNG

06/10/2017 16:22

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2017. Theo đó, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống tháng 9/2017 đạt 17,46 tỷ kWh, sản lượng ngày lớn nhất đạt 621,5 triệu kWh và công suất lớn nhất 29.561 MW (ngày 13/9).

Lũy kế 9 tháng năm 2017, đạt 147,92 tỷ kWh, tăng 8,17% so với cùng kỳ năm 2016. Trào lưu truyền tải chủ yếu theo hướng từ miền Bắc vào miền Trung và vào miền Nam.

Sản lượng điện thương phẩm toàn EVN lũy kế 9 tháng ước đạt 129,6 tỷ kWh, tăng 9,07% so cùng kỳ, trong đó sản lượng điện thương phẩm nội địa tăng 9,31%.

Về đầu tư xây dựng, EVN đã giải ngân vốn đầu tư cho các dự án với giá trị khối lượng thực hiện ước đạt 84.753 tỷ đồng và giá trị giải ngân đạt 69.439 tỷ đồng. Tình hình thi công của hầu hết các dự án trọng điểm cơ bản bám sát tiến độ.

Về nguồn điện, EVN đã hoàn thành đưa vào phát điện 8 tổ máy với tổng công suất là 1.535MW, gồm Thủy điện Trung Sơn, Nhiệt điện Thái Bình, Thủy điện Thác Mơ mở rộng và tổ máy 2 - Nhiệt điện Vĩnh Tân 4. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường cho Nhiệt điện Duyên Hải 3.

Bên cạnh đó, EVN đã phê duyệt Đề án sắp xếp, tái cơ cấu 9 tổng công ty thuộc EVN giai đoạn 2017 - 2020, triển khai thực hiện công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc EVN giai đoạn 2016 -2020…

Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện của các đơn vị trong EVN tiếp tục cải thiện so với cùng kỳ năm trước. Tính chung toàn Tập đoàn, trong 8 tháng đầu năm, tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân là 624 phút (giảm 43% so với cùng kỳ 2016), tần suất mất điện thoáng qua bình quân là 0,64 lần/khách hàng (giảm 36,2%), tần suất mất điện kéo dài bình quân là 4,56 lần/khách hàng (giảm 36,2%).

Tổn thất điện năng toàn Tập đoàn 8 tháng là 7,26%, thấp hơn 0,21% so với kế hoạch phấn đấu năm 2017 (7,47%).