Một doanh nghiệp chủ động dừng bán hàng đa cấp

Công ty cổ phần Phát triển Thương mại CNT chủ động xin dừng bán hàng đa cấp trên toàn quốc...

Ảnh minh họa.

Bạch Huệ

16/02/2017 17:49

Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại CNT Việt Nam.

Doanh nghiệp này có tên cũ là Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Sóng Đại Dương, được cấp giấy chứng nhận bán hàng đa cấp năm 2015. Người đại diện pháp luật là Giám đốc Phạm Thanh Tùng.

Theo Cục Quản lý cạnh tranh, doanh nghiệp này chủ động dừng hoạt động bán hàng đa cấp trên phạm vi toàn quốc.

Cục Quản lý cạnh tranh đã yêu cầu công ty thực hiện những chỉ dẫn cần thiết để hướng dẫn người tham gia bán hàng đa cấp liên hệ với công ty theo địa chỉ văn phòng đại diện để giải quyết quyền lợi.

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Cục Quản lý cạnh tranh ban hành thông báo này, Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại CNT Việt Nam có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.
 
"Người tham gia bán hàng đa cấp có bất kỳ khiếu nại về việc Công ty chưa hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp có thể gửi trực tiếp tới công ty hoặc Cục Quản lý cạnh tranh để được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật", văn bản nêu.