Nhập siêu cả nước chạm ngưỡng 2,7 tỷ USD 6 tháng

Khu vực kinh tế trong nước nhập siêu gần 13 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm nay...

Kinh tế Việt Nam rơi vào trạng thái nhập siêu lớn, đặc biệt là khối doanh nghiệp trong nước 

Bạch Dương

30/06/2017 16:23

Theo Tổng cục Thống kê, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 6 ước tính đạt 17,8 tỷ USD, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm 2016.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 97,8 tỷ USD, tăng 18,9% so với cùng kỳ. Cụ thể, khu vực kinh tế trong nước đạt 27 tỷ USD, tăng 13,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 70,8 tỷ USD, tăng 21%. Nếu loại trừ yếu tố giá, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu 6 tháng tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2016.

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 6 ước tính đạt 18 tỷ USD, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, kim ngạch hàng hoá nhập khẩu đạt 100,5 tỷ USD, tăng 24,1% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 39,9 tỷ USD - tăng 18,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 60,6 tỷ USD - tăng 28,3%. Nếu loại trừ yếu tố giá, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2017 tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước.

Cán cân thương mại hàng hóa tháng 6 ước tính nhập siêu 200 triệu USD, do đó nâng mức nhập siêu cả nước vượt 2,7 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm.

Khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 12,92 tỷ USD, còn khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 10,22 tỷ USD. Như vậy, nhờ có khối doanh nghiệp FDI mà tình hình nhập siêu bớt căng thẳng.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, kim ngạch xuất khẩu dịch vụ 6 tháng năm nay đạt 6,4 tỷ USD, tăng 7,1% so với cùng kỳ, trong đó, dịch vụ du lịch đạt 4,3 tỷ USD, dịch vụ vận tải đạt 1,2 tỷ USD.

Kim ngạch nhập khẩu dịch vụ ước tính đạt 8,2 tỷ USD, tăng 3,5% so với cùng kỳ. Trong đó, dịch vụ vận tải đạt 3,9 tỷ USD; dịch vụ du lịch đạt 2,4 tỷ USD. Nhập siêu dịch vụ ước tính đạt 1,8 tỷ USD, bằng 27,3% kim ngạch xuất khẩu dịch vụ.