Thêm một công ty đa cấp chấm dứt hoạt động

Công ty TNHH Kangzen - Kenko Việt Nam đóng cửa, thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp...

Đến cuối tháng 3/2017, số lượng doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã giảm 30 doanh nghiệp xuống còn 37 doanh nghiệp, giảm 45% so với cuối năm 2015.

Bạch Dương

19/04/2017 14:33

Cục Quản lý cạnh tranh thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Kangzen - Kenko Việt Nam. 

Công ty có địa chỉ ở phố Xã Đàn,  phường Phương Liên, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Người đại diện pháp luật của công ty là Pravete Huttakong. 

Công ty này được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp lần đầu vào 20/4/2015.

Theo Cục quản lý cạnh tranh, lý do chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp là công ty đóng cửa, đang thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp. Phạm vi chấm dứt bán hàng đa cấp trên toàn quốc. 

Cục Quản lý Cạnh tranh cho biết, trong vòng 90 ngày kể từ ngày Cục Quản lý cạnh tranh ban hành thông báo này, Công ty TNHH Kangzen - Kenko Việt Nam có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật. 

Người tham gia bán hàng đa cấp có bất kỳ khiếu nại về việc Công ty chưa hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp có thể gửi trực tiếp tới công ty và Cục Quản lý cạnh tranh để được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, Cục Quản lý Cạnh tranh công bố đến cuối tháng 3/2017, số lượng doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã giảm 30 doanh nghiệp xuống còn 37 doanh nghiệp, giảm 45% so với cuối năm 2015. Trong số này, có 15 doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận, 12 doanh nghiệp chủ động chấm dứt hoạt động và 3 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động.

Tổng số lượng người tham gia bán hàng đa cấp tính đến cuối năm 2016 là 637.637 người, giảm 212.363 người (25%) so với cuối năm 2015. Tổng doanh thu bán hàng đa cấp năm 2016 đạt khoảng 7.800 tỷ đồng, giảm khoảng 200 tỷ đồng so với năm 2015 (giảm 2,5%).