Vietjet thu về 1.894 tỷ đồng phát hành riêng lẻ

Vietjet đã hoàn tất phát hành 22.388.060 cổ phần thông qua chào bán riêng lẻ cho công ty TNHH Đầu tư Hướng Dương Sunny...

Với kết quả phát hành lần này, vốn điều lệ của Vietjet đã tăng từ 3.000 tỷ lên 3.223,8806 tỷ đồng.Phan Huyền

25/03/2017 10:06

Theo báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (mã VJC) đã hoàn tất phát hành 22.388.060 cổ phần thông qua chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư công ty TNHH Đầu tư Hướng Dương Sunny thu về  hơn 1.894 tỷ đồng.Với kết quả phát hành lần này, vốn điều lệ của Vietjet đã tăng từ 3.000 tỷ lên 3.223,8806 tỷ đồng.Số cổ phần chào bán cho Hướng Dương Sunny sẽ giới hạn chuyển nhượng trong thời hạn 1 năm.

Được biết đợt phát hành riêng lẻ 22,4 triệu cổ phiếu cho Hướng Dương Sunny là phần hoàn tất cho đợt giới thiệu cổ phiếu Vietjet ra công chúng vừa qua.

Theo đó, vào cuối năm 2016 Vietjet đã chào bán cổ phần hiện hữu của cổ đông lớn theo hình thức riêng lẻ cho nhà đầu tư tổ chức với khối lượng 44,8 triệu cổ phần tại mức giá 84.600 đồng/cổ phần (giao dịch).

Nằm trong thỏa thuận với nhà đầu tư như là một phần của giao dịch, 50% số tiền thu được từ Giao dịch được dùng để tái đầu tư vào Công ty bằng cách, sau khi công ty niêm yết cổ phiếu trên sàn HoSE, Hướng Dương Sunny, một công ty được kiểm soát bởi cổ đông bán sẽ mua cổ phần phát hành mới với cùng mức giá 84.600 đồng/cổ phần như mức giá mà cổ đông lớn đã bán cho nhà đầu tư tổ chức và thể hiện trong công bố thông tin và Hợp đồng Giao dịch giữa các bên.

Số tiền thu được có mục đích tài trợ cho việc mở rộng đội tàu bay cũng như bổ sung vốn lưu động cho hoạt động Công ty.Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Vietjet năm 2016 dự kiến 2.496 tỷ đồng, cao hơn kế hoạch ban đầu là 2.290 tỷ đồng.Đóng cửa phiên giao dịch ngày 24/3, cổ phiếu VJC trên sàn giao dịch ở mức giá 128.000 đồng/cp.