VPBank được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên hơn 15.706 tỷ đồng

VPBank chính thức được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lên lên 15.706.230.150.000 đồng...

Lợi nhuận trước thuế của riêng ngân hàng VPBank trong 7 tháng đầu năm nay đạt 2.340 tỷ đồng, tăng hơn 1.200 tỷ đồng, tương đương 107% so với cùng kỳ.

Thùy Linh

01/10/2017 14:37

Ngày 31/8/2017, VPBank chính thức được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lên lên 15.706.230.150.000 đồng theo văn bản số 6993/NHNN-TTGSNH bằng hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư trong và ngoài nước theo đề nghị của VPBank.

Trước đó, ngày 10/7, VPBank cũng đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ từ 10.765 tỷ đồng lên 14.059 tỷ đồng để tăng thêm khoản chi cho các hoạt động phục vụ kinh doanh, đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản cố định theo quy định của pháp luật.

7 tháng đầu năm 2017, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của VPBank đạt 903 tỷ đồng, nâng lợi nhuận lũy kế hợp nhất lên 4.166 tỷ. Tính đến ngày 31/7/2017, chỉ số tổng tài sản hợp nhất của VPBank đạt gần 254 nghìn tỷ đồng. Dư nợ cho vay khách hàng tăng trưởng 13,9% và nếu tính cả phần trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu VAMC thì tín dụng tăng trưởng 13,3% so với đầu năm. Tổng vốn chủ sở hữu cũng tăng hơn 3.000 tỷ đồng, tương đương 17,9%, so với đầu năm và đạt 20.250 tỷ đồng.

Các chỉ số kinh doanh tính tới hết tháng 7 đều khả quan, trong đó thu nhập lãi thuần tăng 41,4% so với cùng kỳ, đạt hơn 11.400 tỷ; lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 90% đạt hơn 765 tỷ và hoạt động khác đạt gần 857 tỷ đồng lãi thuần, tăng 34,4% so với cùng kỳ năm 2016. Lợi nhuận trước thuế của riêng ngân hàng VPBank trong 7 tháng đầu năm nay đạt 2.340 tỷ đồng, tăng hơn 1.200 tỷ đồng, tương đương 107% so với cùng kỳ.