VPBank vừa hoàn tất đợt phát hành riêng lẻ 164,7 triệu cổ phiếu

Theo đó, gần 165 triệu cổ phiếu VPB đã được chào bán thành công với giá chào bán 39.000 đồng/cổ phiếu...

Khách hàng giao dịch tại VPBank.

P.V

01/10/2017 15:09

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank (mã Chứng khoán: VPB) vừa công bố báo cáo kết quả chào bán riêng lẻ cổ phiếu thực hiện từ ngày 12/9 đến 14/9. Theo đó, gần 165 triệu cổ phiếu VPB đã được chào bán thành công với giá chào bán 39.000 đồng/cổ phiếu.

Đây là mức giá tương đương giá tham chiếu khi cổ phiếu VPB niêm yết, VPBank đã thu về 6.424 tỷ đồng từ đợt chào bán riêng lẻ vừa thực hiện, giúp vốn điều lệ ngân hàng tăng từ 14.059 tỷ lên 15.706 tỷ đồng.

Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên mới tổ chức hồi tháng 4 vừa qua, ban lãnh đạo VPBank cho biết trong năm 2017 ngân hàng cần bổ sung thêm khoảng 3.000 - 4.000 tỷ đồng vào vốn điều lệ để đáp ứng các nhu cầu hoạt động của ngân hàng và đảm bảo tuân thủ các tỷ lệ an toàn tài chính.

Thông qua 3 lần tăng vốn được thực hiện liên tục từ đầu 2017 đến nay, vốn điều lệ của VPBank tính tới cuối tháng 9/2017 đã tăng thêm hơn 6.500 tỷ đồng so với thời điểm kết thúc năm 2016, tương đương tỷ lệ tăng hơn 70%.

Theo đó, tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của VPBank hiện là 1.497.403.415.