Bộ Công Thương yêu cầu công ty đa cấp phải báo cáo định kỳ

Các doanh nghiệp đa cấp phải báo cáo định kỳ năm 2016 trước ngày 15/1/2017...


Kiều Châu

11/01/2017 08:23

Cục Quản lý Cạnh tranh, Bộ Công Thương vừa yêu cầu các doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp thực hiện gửi báo cáo định kỳ năm 2016.

Theo đó, các doanh nghiệp đa cấp bắt buộc phải báo cáo thông tin về doanh nghiệp gồm tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp, điện thoại, fax, email; số, ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đã được cấp, sửa đổi, bổ sung; địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp, tên và số điện thoại của người liên hệ tại các địa phương nơi doanh nghiệp tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp.

Đồng thời, doanh nghiệp bán hàng đa cấp cũng phải báo cáo về kết quả hoạt động bán hàng đa cấp năm 2016 của doanh nghiệp: Doanh thu, lợi nhuận bán hàng đa cấp, thống kê về các sản phẩm kinh doanh đa cấp, số lượng người tham gia bán hàng đa cấp, hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế trả cho người tham gia bán hàng đa cấp.

Hạn cuối cùng cho các doanh nghiệp đa cấp báo cáo định kỳ 2016 là 15/1/2017.

Tính đến hết năm 2016, Bộ Công Thương đã rút giấy phép, tạm ngừng hoạt động với khoảng 30 công ty kinh doanh đa cấp.

Trước đó, Bộ Công Thương cho biết, lĩnh vực kinh doanh đa cấp đã sụt giảm mạnh về số lượng doanh nghiệp và người tham gia. Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2016, số lượng doanh nghiệp đã giảm một nửa so với con số 67 doanh nghiệp năm 2015, chỉ còn 500.000 người tham gia bán hàng đa cấp, giảm 57% so với cùng kỳ (1,16 triệu người).