Bộ Công Thương yêu cầu tìm chỗ nhận chìm 2,4 triệu m3 chất nạo vét

1 triệu m2 vật chất nạo vét trong giai đoạn 1 sẽ được đổ ở Cảng tổng hợp Vĩnh Tân thay vì vùng biển Bình Thuận trước đó...

Giai đoạn 2 với khối lượng nhận chìm lên tới 2,4 triệu m3 đến nay vẫn chưa có hướng giải quyết. 

BẠCH DƯƠNG

07/09/2017 15:28

Bộ Công Thương vừa phát đi thông tin về việc thực hiện chỉ đạo của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Văn bản số 361/TB-VPCP ngày 16 tháng 8 năm 2017. Theo đó, Bộ đã giao Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo tổ chức làm việc với chủ đầu tư các dự án thuộc Trung tâm điện lực gồm Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Phát điện 3, Công ty Nhiệt điện BOT Vĩnh Tân 1 và chủ đầu tư Cảng tổng hợp Vĩnh Tân bàn, thống nhất hướng giải quyết.

Vừa qua, dư luận rất quan tâm và có nhiều ý kiến trái chiều việc nạo vét, nhận chìm vật chất tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân. Nhiều người dân, doanh nghiệp, chuyên gia lo ngại về tác động của vật chất nạo vét tới môi trường biển khu vực.

Trên cơ sở tiến độ các dự án, khối lượng cần nạo vét để phục vụ tàu vận chuyển cấp than cho chạy thử và vận hành các tổ máy của dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 1, Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo đã trình lãnh đạo Bộ Công Thương phương án nạo vét phải theo kế hoạch, từng giai đoạn.

Giai đoạn 1, việc nạo vét sẽ phục vụ cấp than cho chạy thử các dự án Vĩnh Tân 1, Vĩnh Tân 4. Cụ thể, nạo vét đáp ứng tàu có tải trọng 10.000 DWT cấp than cho dự án Vĩnh Tân 1 và đáp ứng tàu 50.000 DWT cấp than cho dự án Vĩnh Tân 4.

Vật, chất nạo vét được đưa về Cảng tổng hợp Vĩnh Tân của Công ty Cổ phần Cảng tổng hợp Vĩnh Tân với khối lượng 1 triệu m3, trong đó 350.000 m3 của cảng than Vĩnh Tân 1 và 650.000 m3 của hạng mục nạo vét luồng dẫn và vũng quay tàu Cảng nhập than Trung tâm điện lực Vĩnh Tân.

Giai đoạn 2, phục vụ cấp than cho vận hành các dự án Vĩnh Tân 1, Vĩnh Tân 4, tiếp tục nạo vét để đáp ứng tàu 30.000 DWT cấp than cho dự án Vĩnh Tân 1 và tàu 100.000 DWT cấp than cho dự án Vĩnh Tân 4.

Bộ Công Thương yêu cầu Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 chịu trách nhiệm nghiên cứu phương án, chuẩn bị bãi chứa hoặc nhận chìm 920.000 m3, gồm 570.000 m3 còn lại của dự án Vĩnh Tân 1 và khoảng 350.000m3 của hạng mục luồng dẫn và vũng quay tàu dự án Cảng nhập than trung tâm điện lực Vĩnh Tân.

Tổng công ty Phát điện 3 chịu trách nhiệm nghiên cứu phương án, chuẩn bị bãi chứa hoặc nhận chìm 2,4 triệu m3 còn lại của hạng mục luồng và vũng quay tàu dự án Cảng nhập than Trung tâm điện lực Vĩnh Tân (sau khi đổ 560.000 m3 vào kho than trung chuyển, 650.000 m3 vào Cảng tổng hợp Vĩnh Tân và 350.000 m3 vào vị trí do Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 chuẩn bị trong giai đoạn 2).

Giai đoạn 3, nạo vét duy tu hàng năm khu vực trước bến, luồng và bến quay tàu cảng trung tâm điện lực Vĩnh Tân. Theo đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam chủ trì, phối hợp với các bên liên quan thống nhất khối lượng, phương án phân bổ chi phí, tiến độ thực hiện. Tập đoàn Điện lực Việt Nam chuẩn bị bãi đổ hoặc nhận chìm.

Về tiến độ thực hiện các giai đoạn, Bộ Công Thương yêu cầu Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Phát điện 3 triển khai thực hiện phù hợp với tiến độ từng dự án và hợp đồng nạo vét đã ký.

Các phương án bãi đổ hoặc nhận chìm do Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Phát điện 3, Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 lập phải được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận (về địa điểm, về đảm bảo môi trường) theo quy định, đảm bảo hiệu quả kinh tế.