Cấp thêm gần 1.700 tỷ bồi thường hậu sự cố Formosa

Quảng Bình sẽ được nhận tiền bồi thường lớn nhất trong đợt 2 này, tiếp đó là Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Quảng Trị...

Chính phủ yêu cầu việc chi trả kinh phí phải đảm bảo đúng đối tượng, đúng định mức tránh sai sót không thu hồi được kinh phí.

Song Hà

21/01/2017 09:38

Thay mặt Chính phủ, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình vừa có ý kiến chỉ đạo về việc tạm cấp kinh phí bồi thường thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển tại 4 tỉnh Miền Trung lần 2.

Theo đó, Chính phủ chỉ đạo tạm cấp 1.680 tỷ đồng cho 4 địa phương, trong đó Hà Tĩnh 560 tỷ đồng, Quảng Bình 760 tỷ đồng, Quảng Trị 160 tỷ đồng, Thừa Thiên Huế 200 tỷ đồng từ khoản tiền Công ty TNHH Giang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh bồi thường để các tỉnh bồi thường thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính trên cơ sở mức kinh phí tạm cấp và tiến độ giải ngân của các địa phương để chuyển tiền cho phù hợp, tránh để tiền tồn đọng ở địa phương.

Các địa phương sử dụng số tiền trên để thực hiện thanh toán chi trả cho đối tượng quy định tại Quyết định số 1880/QĐ-TTg ngày 29/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm các chủ cơ sở thu mua tạm trữ có kho lạnh, kho cấp đông tại các xã phường thị trấn ven biển quy định tại điểm a khoản 7 Điều 1 Quyết định số 1880/QĐ-TTg.

Chính phủ yêu cầu việc chi trả kinh phí phải đảm bảo đúng đối tượng, đúng định mức tránh sai sót không thu hồi được kinh phí.

Trước đó, vào cuối tháng 9/2016, Chính phủ đã quyết định tạm ứng 3.000 tỷ đồng để bồi thường, hỗ trợ cho người dân và các đối tượng bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường do Formosa gây ra.

Chính phủ cũng chỉ đạo các bộ ngành địa phương thực hiện việc chi trả đợt 1 phải hoàn thành trước Tết Nguyên đán Đinh Dậu này.

Như vậy, đến nay Chính phủ đã quyết định xuất cấp gần 4.700 tỷ đồng trong tổng số hơn 11.000 tỷ đồng phía Formosa chi trả bồi thường cho sự cố môi trường biển mà doanh nghiệp này gây ra cho 4 tỉnh miền Trung.