Chưa thể ưu đãi thêm tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ nuôi tôm

Ngân hàng Nhà nước trả lời kiến nghị của đại biểu Quốc hội về chính sách tín dụng cho doanh nghiệp...

Đại biểu Trần Khắc Tâm kiến nghị ưu đãi tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa nuôi tôm và cá tra

Nguyễn Lê

26/04/2016 11:42

Ngân hàng Nhà nước và Bộ Công Thương sau khi bàn bạc đã nhất trí, chưa đề xuất Thủ tướng Chính phủ bổ sung doanh nghiệp nhỏ và vừa nuôi tôm và cá tra thuộc đối tượng hưởng chính sách tín dụng theo quyết định số 540/QĐ-TTg.

Đây là hồi âm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với kiến nghị của đại biểu Quốc hội Trần Khắc Tâm, Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh Sóc Trăng về kiến nghị bổ sung đối tượng doanh nghiệp nhỏ và vừa nuôi tôm vào quyết định 540.

Quyết định này quy định về việc xử lý đối với các khoản nợ quá hạn và nợ đã được cơ cấu của khách hàng là hộ dân, chủ trang trại, hợp tác xã nuôi tôm và cá tra gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh và trả nợ tổ chức tín dụng.

Đại biểu Tâm nhận xét, Quyết định 540 đã giúp nhiều hộ dân, chủ trang trại, hợp tác xã nuôi tôm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng từng bước tháo gỡ được khó khăn trong sản xuất và tiếp cận được vốn vay mới từ các tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn tiếp tục gặp khó khăn về vốn do khó tiếp cận vốn vay mới để tái sản xuất.

Và, việc ưu đãi tín dụng theo quyết định 540 nếu điều chỉnh cả doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng không vi phạm cam kết WTO. Do đó, đại biểu Tâm kiến nghị bổ sung chính sách tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa nuôi tôm và cá tra vào nội dung quyết định số 540.

Sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước trả lời đại biểu Tâm rằng, việc bổ sung doanh nghiệp nhỏ và vừa nuôi tôm và cá tra vào đối tượng được hưởng chính sách tín dụng theo Quyết định 540 một mặt “có thể tạo tiền lệ cho các doanh nghiệp khác cũng yêu cầu bổ sung đối tượng hưởng chính sách, mặt khác cũng có thể tạo cớ cho các nước nhập khẩu sản phẩm thủy sản của Việt Nam khởi kiện và điều tra chống trợ cấp, chống bán phá giá”.

Đồng thời, đối với mặt hàng chủ lực này, các nước nhập khẩu đang dựng lên nhiều rào cản kỹ thuật thương mại để hạn chế nhập khẩu sản phẩm thủy sản của Việt Nam.

Từ những lý do trên Ngân hàng Nhà nước và Bộ Công Thương sau khi bàn bạc đã nhất trí, chưa đề xuất Thủ tướng bổ sung doanh nghiệp nhỏ và vừa nuôi tôm và cá tra thuộc đối tượng hưởng chính sách tín dụng theo quyết định 540.

Phó thống đốc Nguyễn Đồng Tiến - người ký văn bản trả lời cũng giải thích, các doanh nghiệp nhỏ và vừa nuôi tôm và cá tra đang được hưởng chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo nghị định số 55/2015 của Chính phủ và thông tư hướng dẫn số 10/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cũng đã yêu cầu chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố và các đơn vị liên quan trên địa bàn thực hiện giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa nuôi tôm và cá tra theo quy định của nghị định và thông tư nêu trên.

Cũng trong văn bản hồi âm, Phó thống đốc cho biết, theo Nghị định 55, một số ưu đãi đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa nuôi tôm và cá tra hiện đang được áp dụng là: được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ; đồng thời được vay mới phục vụ sản xuất kinh doanh.

Các doanh nghiệp này cũng được khoanh nợ không tính lãi đối với dư nợ bị thiệt hại trong thời gian tối đa là 2 năm trong trường hợp thiên tai, dịch bệnh xảy ra trên phạm vi rộng. Được khoanh nợ không tính lãi tối đa 3 năm đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện vai trò đầu mối sản xuất nông nghiệp theo mô hình liên kết, ứng dụng công nghệ cao, gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan bất khả khang.

Trong trường hợp sau khi thực hiện các biện pháp khoanh nợ, giãn nợ mà vẫn khó khăn trong trả nợ, doanh nghiệp sẽ được xóa nợ theo mức độ thiệt hại cụ thể.