Công bố quyết định thanh tra tại MobiFone

Việc thanh tra tập trung chủ yếu vào thương vụ mua 95% cổ phần của AVG...

Ngày 26/4/2016, Truyền hình An Viên - MobiFone chính thức thay đổi tên thương hiệu, biểu tượng dịch vụ thành MobiTV.

Hà Đan

06/09/2016 14:52

Sáng ngày 6/9, tại trụ sở Tổng công ty Viễn thông MobiFone, Thanh tra Chính phủ đã công bố quyết định thanh tra đối với doanh nghiệp này.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh cho biết, việc thanh tra Công ty MobiFone được thực hiện theo chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, ngay sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo, ngày 26/8/2016 Tổng Thanh tra Chính Phủ đã ban hành Quyết định số 2220/QĐ-TTCP về việc thanh tra toàn diện Dự án MobiFone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG).

Thời hạn thanh tra là 50 ngày làm việc thực tế tại đơn vị kể từ ngày công bố quyết định (6/9/2016), không kể ngày nghỉ, ngày lễ.

Đoàn thanh tra do ông Lê Quang Tiệp, Thanh tra viên chính, Phó Vụ trưởng Vụ I - Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn.

Tổ giám sát hoạt động Đoàn thanh tra do ông Lê Quang Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra - Thanh tra Chính phủ làm Tổ trưởng.

Đầu tháng 1/2016 MobiFone đã chính thức công bố về việc mua cổ phần của AVG để phục vụ cho việc kinh doanh truyền hình, một trong bốn lĩnh vực chiến lược của MobiFone… Và đến ngày 26/4/2016, Truyền hình An Viên - MobiFone chính thức thay đổi tên thương hiệu, biểu tượng dịch vụ thành MobiTV.

Tuy nhiên đây là một thương vụ đầy “ngờ vực” khi mọi thông tin xung quanh hợp đồng mua cổ phần này không được công bố.