Cục Thuế Hà Nội “điểm danh” 145 doanhh nghiệp nợ thuế, phí

145 doanh nghiệp ở Hà Nội bị công khai nợ thuế và phí sử dụng đất...

Doanh nghiệp nợ thuế được Hà Nội công khai theo từng đợt.

Bạch Dương

12/10/2016 15:21

Cục Thuế Thành phố Hà Nội vừa công bố danh sách nợ thuế của các doanh nghiệp trong địa bàn.

Theo thống kê, trong 9 tháng năm nay, Cục thuế Thành phố Hà Nội đã đăng công khai 9 đợt với 1.268 doanh nghiệp và dự án nợ tiền thuế, phí, tiền sử dụng đất với số nợ thuế tương ứng là 2.250 tỷ đồng.

Sau công khai, đã có 629 trong tổng số 1.268 doanh nghiệp nộp số tiền thuế nợ là 332,7 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước.

Cục thuế Hà Nội cho biết, một số doanh nghiệp chưa thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật dẫn đến nợ thuế kéo dài.

Danh sách công khai lần này gồm 145 doanh nghiệp nợ thuế, phí và tiền thuê đất với tổng số tiềnn nợ là 150,4 tỷ đồng.

Trong đó có 136 doanh nghiệp nợ thuế, phí với 133 tỷ đồng, 9 doanh nghiệp nợ tiền thuê đất.

Cụ thể, trong danh sách bị Cục thuế Hà Nội "điểm danh" lần này có sự góp mặt của nhiều doanh nghiệp nợ thuế lớn như như Công ty Cổ phần Tsq Techco, Công ty Cổ phần Bất động sản Thăng Long, Công ty Cổ phần Kad Việt Nam, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Bắc Thăng Long Hà Nội, Công ty Cổ phần Nam sông Hồng đầu tư, Công ty Cổ phần sông Đà - Thăng Long - Xí nghiệp xây lắp số 2, Công ty Cổ phần Tư vấn dự án quốc tế Kpf, Công ty TNHH Thiết bị máy móc Phúc Điền, Công ty TNHH Xứ Đoài…

Tính đến hết tháng 8/2016, tổng số tiền thuế nợ đã thu được của toàn ngành thuế Hà Nội đạt 9.368 tỷ đồng.