Đà Nẵng, Bộ Giao thông cùng nhất về cải cách hành chính

Bộ Giao thông Vận tải và Đà Nẵng được ghi nhận về nỗ lực cải cách hành chính và môi trường kinh doanh...

Kết quả khảo sát về chỉ số cải cách hành chính năm 2014 cũng ghi nhận lần đầu tiên có địa phương đạt chỉ số trên 90%.

Ngô Trang

05/09/2015 15:07

Hôm 4/9, Bộ Nội vụ tổ chức công bố chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) năm 2014 đối với các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố.

Theo đó, với chỉ số đạt 81,83%, Bộ Giao thông Vận tải xếp vị trí thứ nhất trong số 19 bộ, ngành về chỉ số cải cách hành chính năm 2014.

Tiếp đến là Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ...

14 bộ, cơ quan ngang bộ còn lại đạt kết quả chỉ số từ trên 70% đến dưới 80%, trong đó xếp cuối cùng là Bộ Khoa học và Công nghệ với chỉ số là 71%, giảm 6,27 điểm so với kết quả của năm 2013.

Ở khối các địa phương, chỉ số trung bình là 81,21%, cao hơn so với năm 2013 và năm 2012. Có đến 44 tỉnh, thành phố đạt kết quả tốt từ 80% trở lên, gấp đôi số lượng năm 2013.

Kết quả năm 2014 cũng ghi nhận lần đầu tiên có địa phương đạt chỉ số trên 90%, gồm 3 thành phố trực thuộc Trung ương là Đà Nẵng (92,54%), tiếp theo là Hải Phòng và  Hà Nội.

Theo chỉ số hiệu quả hoạt động xây dựng và thi hành pháp luật về kinh doanh của các bộ (MEI) năm 2014, được VCCI khảo sát và công bố hồi tháng 6 vừa qua, Bộ Giao thông Vận tải cũng là đơn vị dẫn đầu.

Trong khi đó, theo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2014, do VCCI công bố hồi tháng 4, Đà Nẵng tiếp tục bảo vệ thành công vị trí quán quân của bảng xếp hạng.