Hà Nội yêu cầu giáng chức cán bộ sau vụ thay cây

Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng và Giám đốc Sở Xây dựng Lê Văn Dục đã nhận sai sót...

UBND thành phố quyết định phê bình tập thể Sở Xây dựng, xử lý kỷ luật với hình thức cảnh cáo, không giao phụ trách lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị, trong đó có lĩnh vực quản lý cây xanh, công viên, vườn hoa với Phó giám đốc Sở Xây dựng Hoàng Nam Sơn.

Bảo Quyên

21/07/2015 11:51

Ngày 21/7, UBND thành phố Hà Nội đã thông báo kết luận về xử lý trách nhiệm sau thanh tra việc cải tạo, thay thế cây xanh trên địa bàn.

Theo thông báo, ngày 10/7 vừa qua, UBND thành phố đã tiến hành họp xem xét việc kiểm điểm và xử lý trách nhiệm sau thanh tra việc cải tạo, thay thế cây xanh trên địa bàn Thủ đô.

Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng và Giám đốc Sở Xây dựng Lê Văn Dục đã nhận sai sót trong quá trình chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện.

UBND thành phố thống nhất với nội dung kiểm điểm của hai ông và yêu cầu nghiêm khắc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Đối với xử lý trách nhiệm cấp sở, ngành, UBND thành phố quyết định phê bình tập thể Sở Xây dựng, xử lý kỷ luật với hình thức cảnh cáo, không giao phụ trách lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị, trong đó có lĩnh vực quản lý cây xanh, công viên, vườn hoa với Phó giám đốc Sở Xây dựng Hoàng Nam Sơn.

Ông Trần Trọng Hiếu, Trưởng phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật môi trường và công trình ngầm và Phó phòng này, ông Trịnh Văn Lý, đều tự nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo. Sở Xây dựng cũng kiến nghị xử lý ở mức này, song UBND thành phố yêu cầu Sở Xây dựng phải giáng chức.

Một trưởng phòng khác của Sở Xây dựng là ông Trần Ngọc Hùng, Trưởng phòng Kỹ thuật giám sát cây xanh bị hội đồng kỷ luật của Sở Xây dựng kiến nghị cảnh cáo, nhưng UBND thành phố yêu cầu phải cách chức.

UBND thành phố cũng đề nghị chấm dứt hợp đồng lao động, buộc thôi việc với ông Lê Trung Ngọc, nhân viên Phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Với Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh, UBND thành phố phê bình tập thể lãnh đạo công ty, yêu cầu ông Đỗ Ngọc Hoàng, Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Tổng giám đốc kiểm điểm, rút kinh nghiệm với trách nhiệm người đứng đầu.

Ông Hoàng Xuân Hưng, Phó tổng giám đốc Công ty và ông Cao Quang Đại, Giám đốc Xí nghiệp Quản lý cắt sửa cây xanh, cũng tự nhận hình thức kỷ luật khiển trách.

UBND thành phố cũng yêu cầu Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các quận Ba Đình, Đống Đa, Thanh Xuân, Hà Đông kiểm điểm, rút kinh nghiệm và xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân theo thẩm quyền.