“Không chào đón nhà đầu tư chuyển giá, trốn trách nhiệm môi trường”

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) 2016, sáng 5/12 tại Hà Nội...

Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt của Chính phủ là mọi doanh nghiệp đều bình đẳng trước pháp luật.

Nguyên Vũ

05/12/2016 13:25

“Chính phủ Việt Nam khẳng định, không đón chào những nhà đầu tư coi Việt Nam là nơi chuyển giá, là nơi trốn trách nhiệm môi trường”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) 2016, sáng 5/12 tại Hà Nội.

1 tiếng, 12 doanh nghiệp mới

Có mặt từ lúc diễn đàn khai mạc, Thủ tướng cho biết  ông đã chú ý lắng nghe các báo cáo, phát biểu, góp ý rất có thiện chí xây dựng, cùng những kiến nghị thiết thực của các diễn giả.

“Tôi cũng đã ghi lại những vấn đề lớn tại diễn đàn với thái độ cầu thị và lắng nghe”, ông nói thêm.

Nhắc lại chủ đề của diễn đàn về nâng cao vai trò của khu vực kinh tế tư nhân, Thủ tướng nói, thực tiễn 30 năm đổi mới và xu hướng hiện nay đã chứng minh môt cách thuyết phục, rằng kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của kinh tế Việt Nam, góp phần xây dựng vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Trước hàng trăm nhà đầu tư nước ngoài, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam cũng thông tin, hiện Việt Nam có 600 nghìn doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh, và 2016 là năm đầu tiên có hơn 100 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập. Như vậy bình quân cứ 1 tiếng trong năm nay, có 12 doanh nghiệp mới tại Việt Nam ra đời.

Tại diễn đàn, Thủ tướng nhắc đến một lực lượng đông đảo hơn, là 3, 5 triệu hộ kinh doanh cá thể. Theo ông, đây là lực lượng kinh tế quan trọng, có ảnh hưởng sâu sắc đến mục tiêu 1 triêu doanh nghiệp vào năm 2020 của Việt Nam.

Thủ tướng cũng đề cập con số 21 ngàn doanh nghiệp FDI đang kinh doanh đầu tư gần 300 tỷ USD tại Việt Nam, trong đó có nhiều tập đoàn quốc tế danh tiếng.

Theo ông, FDI là khu vực có tiềm lực mạnh phát triển tốt, đang có sự hợp tác tốt với các khu vực kinh tế trong nước,  bao gồm cả doanh nghiệp tư nhân.

“Năm nay tuy có khó khăn, nhưng mức đầu tư vào Việt Nam trên 17 tỷ USD cũng là rất thành công”, Thủ tướng đánh giá.

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam nhấn mạnh, trong chiến lược phát triển kinh tế 2016 – 2020, Việt Nam xác đinh tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển mạnh doanh nghiệp Việt, nhất là là doanh nghiệp tư nhân, để nâng cao tính tự chủ của nền kinh tế.

“Tôi nhấn mạnh doanh nghiệp Việt Nam là bao gồm cả doanh nghiệp FDI có tư cách pháp nhân ở Việt Nam và các doanh nghiệp trong nước, đây là định hướng lớn của Chính phủ về hình thành cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam gắn kết, hơp tác hiệu quả trong nền kinh tế quốc gia thống nhất”, Thủ tướng nói

“Nhân đây, tôi cũng báo cáo với quý vị, Hiến pháp năm 2013 coi FDI là một thành phần kinh tế  phát triển của Việt Nam”, ông nói thêm.

Điểm lại những vấn đề đã được đặt ra qua các phiên thảo luận tại VBF, như tăng cường năng lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, thức đẩu công nghiệp hỗ trợ, phát triển thị trường vốn, cải thiện hạ tầng, , năng lượng sạch và tái tạo, biến đổi khí hậu bảo vệ môi trường..., Thủ tướng nhận xét, đây là những chủ đề rất thiết thực, phù hợp với chiến ược phát triển kinh tế Việt Nam.

Đặc biệt khuyến khích công nghiệp hỗ trợ

Trước đại diện của nhiều hiệp hội doanh nghiệp, Thủ tướng Việt Nam cam kết tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuân lợi, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tạo mọi điều kiện để kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ.

Ông cũng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp chủ động tích cực tham gia sâu hơn vào quá trình tái cơ cấu kinh tế, thông qua đa dạng hoá hoạt động đầu tư khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Ông nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam đặc biệt ưu tiên khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ, để các doanh nghiệp Việt Nam có khả năng tiếp cận tham gia cung ứng nhiều linh kiện, phụ tùng, dịch vụ đạt yêu cầu cho các doanh nghiệp FDI, các bên cùng nhau hợp tác chế biến đưa hàng Việt Nam vào chuỗi phân phối khu vực và thế giới.

“Về phần mình, Chính phủ nỗ lực kiến tạo môi trường đầu tư thuận lợi, bảo hộ quyền tài sản quyền sở hữu trí tuệ và trên hết cùng chung tay hành động với các doanh nghiệp để thực hiện những công việc quan trọng này”, Thủ tướng nói.

Một lần nữa, ông Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Chính phủ Việt Nam không đón chào những  nhà đầu tư coi Việt Nam là nơi chuyển giá, là nơi trốn trách nhiệm môi trường, đi ngược lại những nguyên tắc cơ bản và giá trị cốt lõi mà các doanh nghiệp đã cam kết.

Điều đó, theo ông, không chỉ gây phương hại đến lợi ích  phát triển bền vững của Việt Nam mà còn làm ảnh hưởng đến uy tín, sự mẫu mực trong kinh doanh của nhiều nhà đầu tư khác đang có mặt ở Việt Nam.

Cuối bài phát biểu, Thủ tướng nhấn mạnh, quan điểm xuyên suốt của Chính phủ là mọi doanh nghiệp đều bình đẳng trước pháp luật. Chính phủ sẽ nỗ lực hành động để cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam có thể gắn kết, cùng nhau hợp tác lớn mạnh trên sân nhà và vươn ra toàn cầu.