Một số cán bộ nghỉ hưu từ 1/3/2012

Ông Lê Xuân Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/3/2012...

Ông Lê Xuân Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/3/2012.

P.V

29/02/2012 19:13

Theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, một số cán bộ thuộc Bộ Ngoại giao, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, Tổng công ty Lương thực Miền Bắc, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/3/2012, nguồn tin từ Cổng thông tin điện tử Chính phủ vừa cho biết.

Cụ thể, tại Quyết định 213/QĐ-TTg, Thủ tướng quyết định ông Nguyễn Phú Bình, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/3/2012.

Tại Quyết định 178/QĐ-TTg, Thủ tướng quyết định ông Lê Xuân Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/3/2012.

Tại Quyết định 48/QĐ-TTg, Thủ tướng quyết định ông Nguyễn Như Lai, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/3/2012.

Tại Quyết định 183/QĐ-TTg, Thủ tướng quyết định ông Trần Văn Tôn, Thành viên Hội đồng Thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/3/2012.