Nhân sự mới của UBND 5 tỉnh

Một số thay đổi về nhân sự của UBND các tỉnh, thành phố: Bình Dương, Đồng Tháp, Cần Thơ, Lào Cai và Nam Định...

Ông Lê Minh Hoan, Chủ tịch UBND tỉnh mới của Đồng Tháp.

05/01/2011 08:53

Ngày 4/1 Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung, miễn nhiệm thành viên UBND các tỉnh Bình Dương, Đồng Tháp, Cần Thơ,  Lào Cai và Nam Định nhiệm kỳ 2004 - 2011.

Cụ thể, Thủ tướng phê chuẩn ông Lê Thanh Cung, Phó bí thư Tỉnh ủy, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương. Ông Trần Thanh Liêm, nguyên Bí thư huyện ủy Thuận An, giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh này. Đồng thời, Thủ tướng phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đối với ông Nguyễn Hoàng Sơn, để nghỉ hưu theo chế độ.

Đối với nhân sự tỉnh Đồng Tháp, Thủ tướng phê chuẩn bổ sung ông Lê Minh Hoan, Phó bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Tôn Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Sở Tài chính tỉnh, giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh. Ông Lê Hoàng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ và ông Khúc Quang Dũng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, được phê chuẩn giữ chức Ủy viên UBND tỉnh.

Thủ tướng cũng phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đối với ông Lê Vĩnh Tân và miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Võ Trọng Nghĩa, để nhận nhiệm vụ mới. Thủ tướng miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Đồng Tháp đối với ông Nguyễn Việt Thắng, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh và ông Huỳnh Văn Săng, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, để nhận nhiệm vụ mới.

Thành phố Cần Thơ, Thủ tướng phê chuẩn ông Đào Anh Dũng, nguyên Bí thư Huyện ủy Cờ Đỏ, giữ chức Phó chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ; bà Vũ Thị Cánh, Giám đốc Sở Tài chính thành phố, được phê chuẩn chức danh Ủy viên UBND thành phố Cần Thơ. Thủ tướng cũng phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND thành phố đối với ông Nguyễn Hữu Lợi, để nhận nhiệm vụ mới.

Đối với nhân sự tỉnh Lào Cai, Thủ tướng phê chuẩn ông Nguyễn Thanh Dương, nguyên Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh này đối với ông Phạm Văn Cường, để nhận nhiệm vụ mới.

Tỉnh Nam Định, Thủ tướng phê chuẩn ông Đặng Văn Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, giữ chức Ủy viên UBND tỉnh Nam Định; phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Trần Văn Chung; miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Phan Văn Vĩnh, nguyên Giám đốc Công an tỉnh, để nhận nhiệm vụ mới.

Tại Quyết định số 01/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Quốc Doanh, hàm Vụ trưởng Vụ Kinh tế ngành, Văn phòng Chính phủ, giữ chức Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp.

Tại Quyết định số 2450/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn ông Nguyễn Minh Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để nhận nhiệm vụ khác do Bộ Chính trị phân công.

Nam Anh (Chinhphu.vn)