Nhiều mối lo trong 3.228 ý kiến cử tri gửi tới Quốc hội

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân tại phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội sáng 22/5...

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo kiến nghị của cử tri gửi đến Quốc hội.

Minh Thuý

22/05/2017 11:42

Báo cáo Quốc hội tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân tại phiên khai mạc kỳ họp thứ ba, sáng 22/5 của Quốc hội, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Bí thư Thành uỷ Tp.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết đã có 3.228 ý kiến được gửi tới Quốc hội.

Theo báo cáo, cử tri và nhân dân vẫn lo lắng về một số yếu kém nhiều năm chậm được khắc phục như: nền kinh tế phát triển chưa thật sự bền vững, chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh thấp, nợ công ở mức cao, năng suất lao động còn thấp, việc thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế còn chậm, tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn rất nghiêm trọng, an toàn thực phẩm chưa được cải thiện.

Tham nhũng, lãng phí chưa được đẩy lùi, tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp hiện tượng sạt lở bờ sông, ven biển ở nhiều địa phương tiếp tục gia tăng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống và sản xuất của người dân..., ông Nhân tiếp tục nêu những vấn đề cử tri quan tâm.

Tập hợp những kiến nghị cụ thể của cử tri mỗi kỳ họp đều cho thấy công tác phòng chống tham nhũng được đặc biệt quan tâm, gửi nhiều kiến nghị cụ thể.

Trước kỳ họp này, cử tri đánh giá công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước trong thời gian qua đã có nhiều kết quả đáng ghi nhận, được đông đảo cử tri và nhân dân đồng tình ủng hộ.

Việc phát hiện, xử lý kỷ luật đối với nhiều cán bộ, công chức, trong đó có cả các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước đã thể hiện được quyết tâm chính trị và trách nhiệm rất lớn của Đảng, Nhà nước trước nhân dân.

Nhiều vụ án tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng đã được điều tra và đưa ra xét xử; nhiều sai phạm trong công tác cán bộ đã được kết luận và xử lý nghiêm minh.

Cử tri và nhân dân hoan nghênh các cấp, các ngành đã triển khai quyết liệt việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12) của Đảng,ông Nhân phản ánh.

Tuy nhiên, cử tri và nhân dân cho rằng, việc phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng gây hậu quả nghiêm trọng còn chậm, việc làm rõ trách nhiệm quản lý Nhà nước của các ngành, các cấp, nhất là đối với người đứng đầu trong công tác quản lý đầu tư một số dự án lớn để thua lỗ, làm thất thoát lớn ngân sách nhà nước chưa được kịp thời.

Báo cáo nêu rõ, cử tri và nhân dân yêu cầu các cơ quan, tổ chức, trước hết là những người đứng đầu các cơ quan, tổ chức ở các cấp cần nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12) của Đảng, phải thể hiện quyết tâm bằng những hành động cụ thể; kịp thời phát hiện, kiểm tra, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, đảng viên có biểu hiện “suy thoái”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng nhấn mạnh, việc cải cách bộ máy hành chính, tinh giản đội ngũ cán bộ, công chức là một yêu cầu cấp bách hiện nay. Tuy nhiên, cử tri và nhân dân còn phản ánh về việc sắp xếp cán bộ, công chức ở một số nơi chưa phù hợp, tình trạng bổ nhiệm cán bộ không đủ tiêu chuẩn vẫn diễn ra.

Cử tri và nhân dân kiến nghị Chính phủ chỉ đạo quyết liệt việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy của những cơ quan, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ trùng lặp, chấn chỉnh, thực hiện nghiêm túc việc tuyển dụng, sử dụng và bổ nhiệm cán bộ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đồng thời nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức, ông Nhân báo cáo trước Quốc hội.