Thanh Hóa cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh có 8 khu công nghiệp đã và đang được đầu tư cơ sở hạ tầng tương đối hoàn chỉnh...

Một góc FLC Sầm Sơn, Thanh Hóa.

P.V

11/12/2015 15:34

Thanh Hóa với đầy đủ các loại địa hình, các hệ sinh thái như trung du miền núi, đồng bằng và ven biển; có nguồn tài nguyên rừng, biển, đất đai, khoáng sản phong phú, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển đa dạng các ngành công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và dịch vụ, du lịch.
 
Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2011 - 2015 ước đạt 11,4%. GDP năm 2015 theo giá so sánh năm 1994 ước đạt 34.891 tỷ đồng, gấp 1,7 lần năm 2010, xếp thứ 8 cả nước và đứng đầu các tỉnh Bắc Trung bộ. Kết quả đó có được nhờ tỉnh Thanh Hóa đã định vị tốt những tiềm năng và biến nó thành những cơ hội mời gọi đầu tư hấp dẫn.

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh có 8 khu công nghiệp đã và đang được đầu tư cơ sở hạ tầng tương đối hoàn chỉnh.

Đặc biệt, tỉnh có khu kinh tế Nghi Sơn gắn với cảng nước sâu với diện tích hơn 106.000 ha, đang có các dự án lớn, trọng điểm của quốc gia đầu tư, như dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn, tổng mức đầu tư trên 9 tỷ USD; các dự án Nhà máy nhiệt điện.

Trên cơ sở khai thác lợi thế của cảng hàng không Thọ Xuân, tỉnh đang tập trung xây dựng khu công nghiệp công nghệ cao, khu nông nghiệp công nghệ cao Lam Sơn - Sao Vàng, với tổng diện tích khoảng 6.000 ha, định hướng trong tương lai sẽ cùng với Khu kinh tế Nghi Sơn trở thành trọng điểm kinh tế của tỉnh.

Thanh Hóa có lợi thế lớn trong phát triển đa dạng các loại hình du lịch như: du lịch biển, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa lịch sử, du lịch tâm linh.

Thanh Hóa còn là tỉnh có nguồn nhân lực dồi dào và trẻ với trên 2,1 triệu lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2014 đạt 52% lực lượng lao động toàn tỉnh. Đây vừa là lợi thế cho phát triển các ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động, đồng thời là tiềm năng để phát triển các ngành có hàm lượng trí tuệ cao.

Giai đoạn 2011 - 2015, Tỉnh đã thu hút 560 dự án đầu tư trực tiếp (25 dự án FDI) với tổng vốn đầu tư đăng ký 120.000 tỷ đồng và 2.560 triệu USD (gồm cả dự án Nhiệt điện Nghi Sơn 2); điều chỉnh tăng vốn 32 dự án FDI với số vốn tăng thêm 3.000 triệu USD, nâng tổng số dự án FDI còn hiệu lực lên 59 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 12.800 triệu USD, đứng thứ 6 cả nước.

Riêng khu kinh tế Nghi Sơn đã thu hút được hơn 138 dự án đầu tư, trong đó, hơn 129 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký khoảng 96.701 tỷ đồng và 9 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký khoảng 12,031 tỷ USD. Riêng dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn có vốn đầu tư trên 9 tỷ USD, công suất 10 triệu tấn sản phẩm/năm, là một trong những dự án đầu tư nước ngoài lớn nhất của Việt Nam, dự kiến sẽ hoàn thành đầu tư và vận hành thương mại vào năm 2017.

Thanh Hóa đề ra mục tiêu nâng cao tốc độ và chất lượng tăng trưởng kinh tế, phấn đấu đến năm 2020 trở thành một trong những tỉnh tiên tiến với tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP bình quân 5 năm đạt 12%/năm trở lên; Cơ cấu các ngành kinh tế trong GRDP năm 2020: nông, lâm, thủy sản chiếm 12%; công nghiệp - xây dựng chiếm 53,7%; dịch vụ chiếm 34,3%.

Để thu hút đầu tư, tỉnh Thanh Hóa áp dụng cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo nguyên tắc nhà đầu tư được hưởng mức ưu đãi cao nhất về quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ ở mức thấp nhất trong khung quy định.

Cùng với các chính sách của Trung ương thì tỉnh Thanh Hóa cũng ban hành các chính sách của tỉnh. Khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ, siêu thị, trung tâm thương mại; khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường trên địa bàn tỉnh.

Ngoài những quy định chung của pháp luật hiện hành, tuỳ theo quy mô, tính chất của từng dự án, trên cơ sở xem xét đề nghị của các nhà đầu tư, tỉnh sẽ có những hỗ trợ đặc biệt đối với các dự án lớn, có vai trò quan trọng thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
 
Tỉnh Thanh Hóa khẳng định quan điểm nhất quán và cam kết sẽ đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư đến đầu tư kinh doanh có hiệu quả trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.