Thủ tướng: “Chưa bàn chuyện tăng thuế, phí”

Hàng loạt chỉ đạo mới nhất của Thủ tướng về kinh tế - xã hội, trong đó bao gồm cả những vấn đề dân sinh gây nhiều dư luận...

Thủ tướng: Kiên quyết không để vấn đề BOT tiếp tục gây bức xúc trong dư luận, khắc phục sớm tình trạng có tới 70 loại phí liên quan đến giao thông, chi phí vận tải, chi phí BOT quá cao.

Nguyên Anh

31/08/2017 11:38

“Với tinh thần năm 2017 là năm giảm chi phí cho doanh nghiệp, trước mắt, chưa đề cập việc tăng các loại thuế, phí, lệ phí, ảnh hưởng đến doanh nghiệp. Kiên quyết không để vấn đề BOT tiếp tục gây bức xúc trong dư luận, khắc phục sớm tình trạng có tới 70 loại phí liên quan đến giao thông, chi phí vận tải, chi phí BOT quá cao”.

Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi ông kết luận phiên họp Thường kỳ Chính phủ vào chiều 30/8.

Tiếp tục giảm lãi suất cho vay

Nói về tình hình kinh tế - xã hội hiện tại, Thủ tướng cho biết, đến nay, theo báo cáo của các cơ quan liên quan sau khi khảo sát số liệu cụ thể thì 13 chỉ tiêu năm 2017, ước hoàn thành toàn diện, trong đó có 8 chỉ tiêu đạt và 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Tuy nhiên, Thủ tướng lưu ý trước mắt còn tháng 9 và cả quý 4, nên nếu thực hiện các nhiệm vụ được giao không sát sao, sơ suất trong bất cứ khâu nào thì sẽ dẫn tới không đạt kế hoạch. Do đó,  các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty phải tiếp tục rà lại từng chỉ tiêu, phấn đấu quyết liệt, không chủ quan.

“Công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, trong đó có du lịch mà sơ xuất 1 tháng không đạt thì khó đạt chỉ tiêu tăng trưởng cả năm 6,7%”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đánh giá tình hình, kết quả năm 2017 rõ ràng hơn, phân tích bối cảnh trong nước quốc tế, nhất là xem xét các mục tiêu giai đoạn ‎2016-2020, trên cơ sở đó đề ra mục tiêu giải pháp cụ thể.

Trong đó phải chú trọng bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, bảo đảm tinh thần đổi mới nền kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả của nền kinh tế. Không phải chỉ chạy theo số lượng mà chất lượng tăng trưởng là rất quan trọng với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, để người dân mọi vùng, mọi miền, vùng dân tộc thiểu số có cuộc sống tốt hơn.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu ý kiến của các thành viên Chính phủ, hoàn thiện báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2017 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, trình Thủ tướng duyệt để báo cáo Bộ Chính trị, Trung ương, Quốc hội.

Trong đó, về đầu tư xây dựng cơ bản 2018 và ba năm 2018 - 2020, yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp chuẩn bị, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì rà soát trước khi báo cáo. 

Các chỉ tiêu đưa ra phải có cơ sở vững chắc và nhìn toàn cục nhiệm vụ kế hoạch giai đoạn ‎2016-2020.  

Bộ Tài chính chủ trì, tiếp thu, rà soát các chỉ tiêu về thu chi ngân sách, đảm bảo an ninh tài chính quốc gia, đảm bảo các cân đối lớn của tài chính. Trong đó, quyết liệt chống thất thu, gian lận, nợ đọng thuế và cả chống lạm thu.

“Không phải trên nóng dưới nguội được nữa, mà trên nóng, dưới nóng, đồng bộ quyết tâm để phục vụ nhân dân tốt hơn nữa. Đừng để tình trạng trì trệ ở phía dưới, hệ thống không chuyển động”, Thủ tướng chỉ đạo.

Giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành, Thủ tướng đề nghị Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giảm lãi suất cho vay. Xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực tín dụng.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư phân bổ vốn theo nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng kịp thời hơn, cần tiến hành thanh tra công vụ đối với các đơn vị trực tiếp xử lý vốn đầu tư công để xác định trách nhiệm, tăng cường kỷ cương.

Chống lợi ích nhóm trong BOT

Với tinh thần năm 2017 là năm giảm chi phí cho doanh nghiệp, Thủ tướng nêu rõ trước mắt, chưa đề cập việc tăng các loại thuế, phí, lệ phí làm ảnh hưởng đến doanh nghiệp.

Bộ Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, các bộ, ngành, địa phương rà soát, đánh giá tổng mức đầu tư các dự án BOT (xây dựng - vận hành - chuyển giao), mức phí và thời gian thu phí, kiến nghị các giải pháp cụ thể, báo cáo Thủ tướng trong tháng 9.

“Kiên quyết không để vấn đề BOT tiếp tục gây bức xúc trong dư luận, khắc phục sớm tình trạng có tới 70 loại phí liên quan đến giao thông, chi phí vận tải, chi phí BOT quá cao”, Thủ tướng nhấn mạnh và yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm, chống tiêu cực, lợi ích nhóm trong thực hiện các dự án BOT.

Bộ Công Thương rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các FTA, đặc biệt với các đối tác mà Việt Nam có thâm hụt thương mại lớn; đề xuất một số FTA mới. Thúc đẩy xuất khẩu, phát triển mạnh thị trường trong nước. Khuyến khích tiêu dùng nội địa.

Với ngành nông nghiệp, cần nỗ lực đạt mức tăng trưởng 3,05% theo kịch bản đã đề ra. Ngành du lịch phấn đấu đạt 13-15 triệu khách quốc tế.

Bộ Y tế phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu phương án bảo đảm Quỹ Bảo hiểm y tế bền vững, chỉ đạo chấn chỉnh công tác quản lý đấu thầu thuốc.