Thủ tướng bổ nhiệm lãnh đạo một số cơ quan thuộc Chính phủ

Đến nay VDB vẫn chưa có Tổng giám đốc chính thức sau khi ông Trần Bá Huấn nghỉ hưu theo chế độ...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm một số nhân sự lãnh đạo cơ quan thuộc Chính phủ.

Bảo Quyên

18/11/2017 08:28

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định liên quan đến việc bổ nhiệm lãnh đạo một số cơ quan cấp Trung ương thuộc Chính phủ.

Theo đó, tại Quyết định 1829/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ giao ông Đào Quang Trường, Phó tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam nhiệm vụ quyền Tổng giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB).

Ông Đào Quang Trường được giao nhiệm vụ phụ trách VDB kể từ đầu tháng 10 vừa qua, sau khi ông Trần Bá Huấn, Tổng giám đốc VDB nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/10/2017.

Thủ tướng cũng ký quyết định bổ nhiệm 2 Phó tổng giám đốc Thông tấn Xã Việt Nam, bao gồm bà Vũ Việt Trang, Trưởng ban Ban Thư ký Biên tập - Thông tấn Xã Việt Nam, giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Thông tấn Xã Việt Nam.

Thủ tướng cũng bổ nhiệm ông Lê Quốc Minh, Tổng biên tập báo điện tử VietnamPlus, Thông tấn Xã Việt Nam, giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam.

Tại Quyết định 1833/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại Thiếu tướng Nguyễn Đăng Đào giữ chức vụ Phó trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ.