Thưởng Tết 2018 ở Hà Nội cao nhất 325 triệu đồng

Khối doanh nghiệp FDI vẫn dẫn đầu về mức thưởng Tết trong nhiều năm qua...

Mức thưởng Tết âm lịch bình quân của khối doanh nghiệp FDI là 4.600.000 đồng một người.

KIỀU LINH

03/01/2018 14:45

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội vừa có báo cáo nhanh về lương và thưởng Tết Mậu Tuất 2018 trên địa bàn thành phố. Theo đó, khối doanh nghiệp FDI vẫn dẫn đầu về mức thưởng Tết trong nhiều năm qua.

Cụ thể, đối với Tết Âm lịch 2018, mức thưởng bình quân của khối doanh nghiệp FDI là 4.600.000 đồng một người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 325.000.000 đồng một người, doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 700.000 đồng một người.

Với Tết Dương lịch 2018, mức thưởng bình quân 550.000 đồng một người, không tăng so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 38.150.000 đồng một người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 300.000 đồng một người.

Khối doanh nghiệp dân doanh đứng vị trí thứ hai về mức thưởng Tết Âm lịch. Theo đó, mức thưởng cao nhất của khối này là 60.000.000 đồng một người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 650.000 đồng một người. Mức thưởng bình quân: 3.950.000 đồng một người, tăng 5,5% so với năm trước.

Về thưởng Tết Dương lịch, khối này có mức thưởng bình quân: 600.000 đồng một người tăng 9% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 16.000.000 đồng một người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 300.000 đồng một người.

Đứng vị trí thứ ba là mức thưởng tết âm lịch của khối các công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Thống kê cho thấy, mức thưởng Tết Âm lịch cao nhất là 50.850.000 đồng một người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 800.000 đồng một người.

Mức thưởng Tết Dương lịch của khối này đạt mức bình quân là: 1.000.000 đồng một người, không tăng so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 33.900.000 đồng một người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng một người.

Xếp vị trí cuối cùng về mức thưởng Tết Âm lịch là nhóm các công ty có cổ phần vốn góp chi phối của Nhà nước. Theo đó, mức thưởng bình quân: 3.850.000 đồng một người, tăng 7% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 30.000.000 đồng một người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 600.000 đồng một người.

Về thưởng Tết Dương lịch 2018, mức thưởng bình quân của khối doanh nghiệp này là 600.000 đồng một người, tăng 10% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 10.000.000 đồng một người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 300.000 đồng một người.

Báo cáo trên được tổng hợp từ thông tin của 4.288 doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội.

Cũng theo báo cáo này, doanh nghiệp có mức tiền lương cao nhất thuộc về doanh nghiệp FDI với 108 triệu đồng một người trong một tháng; doanh nghiệp có mức tiền lương thấp nhất là hơn 4 triệu đồng một người trong một tháng.