Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam 2019 qua các con số

Bức tranh kinh tế lấy gam màu sáng làm chủ đạo với mức tăng GDP tiếp tục vượt chỉ tiêu của Quốc hội đề ra; năng suất lao động ước tính đạt 4.791 USD/lao động, tăng 272 USD so với năm 2018...

Đào Hưng

30/12/2019 17:01

tăng trưởng gdp của việt nam năm 2019

chỉ số CPI của Việt Nam năm 2019

Thu ngân sách nhà nước năm 2019

Chi ngân sách nhà nước năm 2019

Quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án được cấp phép mới tại Việt Nam trong năm 2019

địa phương thu hút vốn fdi đăng ký cấp mới trong năm 2019

Chỉ số sản xuất công nghiệp của Việt Nam năm 2019

Một số sản phẩm công nghiệp tăng cao trong năm 2019

Một số sản phẩm công nghiệp tăng thấp hoặc giảm trong năm 2019

Khách quốc tế đến việt nam năm 2019 phân theo vị trí địa lý

Khách quốc tế đến việt nam 12 tháng đầu năm 2019 phân theo phương tiện đến

Các thị trường xuất khẩu, nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam trong năm 2019

Kinh ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực trong năm 2019

Kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng trong 12 tháng đầu năm 2019

Tình hình thành lập doanh nghiệp năm 2019