Tổng công ty Phát điện 3 lên sàn UPCoM với giá 24.800 đồng/cổ phiếu

7.149.644 cổ phần của PGV niêm yết trên UPCoM với giá 24.800 đồng/cổ phần từ ngày 21/3...

Tại thời điểm cổ phần hóa, vốn điều lệ của Tổng công ty Phát điện 3 – Công ty cổ phần (EVNGENCO3) là 20.809 tỷ đồng.

Hà Anh

20/03/2018 23:03

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo chính thức đưa số cổ phần của Tổng công ty Phát điện 3 (mã PGV) trúng đấu giá tổ chức ngày 9/2/2018 tại HOSE giao dịch trên UPCoM.

Theo đó, 7.149.644 cổ phần của PGV niêm yết trên UPCoM với giá 24.800 đồng/cổ phần, từ ngày 21/3/2018.

Được biết, HOSE đã tổ chức buổi bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 3 với tổng số lượng cổ phần bán đấu giá công khai là 267.051.900 cổ phần, tương ứng 12.8355% vốn điều lệ. 

Tuy nhiên, trong đợt IPO này, chỉ có 336 nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá với khối lượng mua chỉ đạt 7,5 triệu cổ phần, tương ứng 2,8% số cổ phần chào bán - trong đó có 336 nhà đầu tư, trong đó có hai nhà đầu tư tổ chức và 334 nhà đầu tư cá nhân. 

Tổng số cổ phần bán được là 7.451.400 cổ phần, với mức giá đấu thành công bình quân là 24.802 đồng/cổ phần. Tổng giá trị cổ phần trúng giá là hơn 184,8 tỷ đồng.

Theo phương án cổ phần hóa, EVN Genco3 sẽ chào bán ra công chúng hơn 267 triệu cổ phiếu theo phương thức đấu giá, giá khởi điểm là 24.600 đồng/cổ phiếu. Số cổ phần được chào bán ra công chúng trên ứng với 12,83% vốn điều lệ của tổng công ty.

Sau cổ phần hoá, EVN Genco 3 sẽ có vốn điều lệ 20.809 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn Điện lực Việt Nam nắm giữ 51%, bán cho nhà đầu tư chiến lược 36%, cổ phần bán cho người lao động chiếm 0,16%.

EVN Genco3 được thành lập năm 2012 trên cơ sở tổ chức sắp xếp lại Công ty TNHH một thành viên Nhiệt điện Phú Mỹ, các công ty phát điện hạch toán phụ thuộc, các ban quản lý dự án nguồn điện và tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại một số công ty cổ phần phát điện thuộc EVN đang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

EVN Genco3 có 7 đơn vị hạch toán phụ thuộc, 2 công ty con nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, 6 công ty liên kết nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ.

Theo VCSC, lợi nhuận trước thuế của PGV chưa hợp nhất 2017, không tính lỗ tỷ giá, tăng 78% YoY đạt 1,3 nghìn tỷ đồng, kết quả này đến từ diễn biến khả quan của nhà máy thủy điện Buôn Kuop do điều kiện thời tiết thuận lợi năm 2017, cũng như đóng góp cao hơn từ nhà máy điện than Mông Dương 1.