Tổng giám đốc VPBank đăng ký mua hơn 15,4 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu

VPB dự kiến phát hành 31 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu và số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm và được giải tỏa dần...

Biểu đồ giá cổ phiếu VPB từ đầu năm đến nay - Nguồn: HOSE.

Hà Anh

30/11/2019 09:10

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (mã VPB-HOSE) thông báo danh sách người có liên quan mua ESOP.

Theo đó, VPB dự kiến phát hành 31 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu và số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm và được giải tỏa dần.

Cụ thể: tỷ lệ giải tỏa của VPB như sau: 30% số cổ phấn cán bộ nhân viên được mua sẽ được giải tỏa sau 1 năm, 35% số cổ phần sẽ được giải tỏa sau 2 năm, 35% số cổ phần sẽ được giải tỏa sau 3 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Tổng cổ phiếu VPB đã phát hành là 2.529.967.966 cổ phần – trong đó, bao gồm: 2.406.748.366 cổ phiếu và 123.219.900 cổ phiếu quỹ.

Đặc biệt, ban điều hành VPBank gồm: Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, các thành viên Ban kiểm soát, Kế toán trưởng của ngân hàng đều đã đăng ký mua vào hơn 17 triệu cổ phiếu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 4/12/2019 đến ngày 2/1/2020.

Trong đó, riêng ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng giám đốc của VPBank đã đăng ký mua hơn 15,4 triệu cổ phiếu VPB. Trước giao dịch, ông Vinh đang nắm giữ hơn 16 triệu cổ phiếu. Như vậy, sau giao dịch, ông Vinh sẽ sở hữu hơn 31,4 cổ phần VPBank, tương đương tỷ lệ sở hữu 1,24%.

VPB

Cổ đông nội bộ và người có liên quan đến cổ đông nội bộ tham gia đợt phát hành cổ phiếu ESOP.

Đóng cửa giao dịch ngày 29/11/2019, giá cổ phiếu VPB đứng ở mức 20.150 đồng/cổ phiếu, gấp đôi giá cổ phiếu ESOP VPBank chào bán cho các cán bộ nhân viên.

Kết thúc 9 tháng năm 2019, VPB báo lãi 2.282,6 tỷ đồng - tăng tới 63% so với cùng kỳ năm 2018, lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 7.199 tỷ đồng và hoàn thành 76% kế hoạch năm, lãi sau thuế đạt 5.754 tỷ đồng. EPS đạt 2.342 đồng/cổ phiếu.