Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 11-15/2

Tuần sau kỳ nghỉ Tết, cổ phiếu ngành thép đã gây ấn tượng với các nhà đầu tư khi NKG, HSG, HPG cùng nhau tăng tốc và nằm trong top 10 cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn HOSE...

Đào Hưng

17/02/2019 18:02

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 11-15/2 - Ảnh 1.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 11-15/2 - Ảnh 2.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 11-15/2 - Ảnh 3.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 11-15/2 - Ảnh 4.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 11-15/2 - Ảnh 5.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 11-15/2 - Ảnh 6.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 11-15/2 - Ảnh 7.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 11-15/2 - Ảnh 8.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 11-15/2 - Ảnh 9.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 11-15/2 - Ảnh 10.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 11-15/2 - Ảnh 11.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 11-15/2 - Ảnh 12.