Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 12-16/11

Tuần vừa qua, nhìn chung thị trường có xu hướng điều chỉnh giảm khi khối ngoại liên tục bán ròng trên sàn HOSE, tuy nhiên nhiều mã cổ phiếu đã ngược dòng với các phiên tăng kịch biên độ...

Đào Hưng

17/11/2018 18:37

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 12-16/11 - Ảnh 1.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 12-16/11 - Ảnh 2.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 12-16/11 - Ảnh 3.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 12-16/11 - Ảnh 4.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 12-16/11 - Ảnh 5.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 12-16/11 - Ảnh 6.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 12-16/11 - Ảnh 7.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 12-16/11 - Ảnh 8.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 12-16/11 - Ảnh 9.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 12-16/11 - Ảnh 10.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 12-16/11 - Ảnh 11.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 12-16/11 - Ảnh 12.