Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 16-19/4

Tuy tuần vừa qua chỉ có 4 phiên giao dịch do trùng nghỉ lễ, nhưng cổ phiếu VHG của Công ty Đầu tư Cao Su Quảng Nam tiếp tục gây sự chú ý lớn khi tăng tới 29%...

Đào Vũ

21/04/2019 21:59

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 16-19/4 - Ảnh 1.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 16-19/4 - Ảnh 2.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 16-19/4 - Ảnh 3.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 16-19/4 - Ảnh 4.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 16-19/4 - Ảnh 5.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 16-19/4 - Ảnh 6.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 16-19/4 - Ảnh 7.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 16-19/4 - Ảnh 8.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 16-19/4 - Ảnh 9.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 16-19/4 - Ảnh 10.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 16-19/4 - Ảnh 11.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 16-19/4 - Ảnh 12.