Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 17-21/12

Tuần vừa qua, chứng khoán Việt không thể ngược dòng thế giới, chỉ số VN-Index giảm tới 40 điểm và đa số các mã đều trong xu hướng giảm, tuy nhiên DAS trên UpCom đã gây đột biến khi tăng tới 131%...

Đào Hưng

23/12/2018 13:01

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 17-21/12 - Ảnh 1.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 17-21/12 - Ảnh 2.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 17-21/12 - Ảnh 3.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 17-21/12 - Ảnh 4.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 17-21/12 - Ảnh 5.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 17-21/12 - Ảnh 6.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 17-21/12 - Ảnh 7.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 17-21/12 - Ảnh 8.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 17-21/12 - Ảnh 9.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 17-21/12 - Ảnh 10.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 17-21/12 - Ảnh 11.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 17-21/12 - Ảnh 12.