Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 17-21/6

Tuần vừa qua, HVX, C69 và SIP đều có sức bật khá trội, theo đó lần lượt dẫn đầu nhóm cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn HOSE, HNX và UpCom...

Thủy Tiên

23/06/2019 17:15

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 17-21/6 - Ảnh 1.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 17-21/6 - Ảnh 2.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 17-21/6 - Ảnh 3.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 17-21/6 - Ảnh 4.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 17-21/6 - Ảnh 5.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 17-21/6 - Ảnh 6.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 17-21/6 - Ảnh 7.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 17-21/6 - Ảnh 8.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 17-21/6 - Ảnh 9.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 17-21/6 - Ảnh 10.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 17-21/6 - Ảnh 11.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 17-21/6 - Ảnh 12.