Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 22 - 26/10

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã có một tuần giao dịch vẫn theo chiều hướng xấu nhưng nhiều cổ phiếu vừa, nhỏ đã đi ngược dòng và có màn bức phá ngoạn mục ...

Đào Hưng

28/10/2018 21:46

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 22 - 26/10 - Ảnh 1.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 22 - 26/10 - Ảnh 2.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 22 - 26/10 - Ảnh 3.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 22 - 26/10 - Ảnh 4.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 22 - 26/10 - Ảnh 5.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 22 - 26/10 - Ảnh 6.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 22 - 26/10 - Ảnh 7.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 22 - 26/10 - Ảnh 8.