Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 24-28/6

Sau diễn biến giảm sốc 5,6% tại phiên giao dịch cuối cùng của tháng, mã CTG của Vietinbank đã lọt vào danh sách những cổ phiếu giảm mạnh nhất sàn HOSE tuần qua với mức giảm 8,8%...

Đào Vũ

30/06/2019 12:15

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 24-28/6 - Ảnh 1.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 24-28/6 - Ảnh 2.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 24-28/6 - Ảnh 3.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 24-28/6 - Ảnh 4.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 24-28/6 - Ảnh 5.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 24-28/6 - Ảnh 6.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 24-28/6 - Ảnh 7.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 24-28/6 - Ảnh 8.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 24-28/6 - Ảnh 9.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 24-28/6 - Ảnh 10.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 24-28/6 - Ảnh 11.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 24-28/6 - Ảnh 12.