Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 25-29/3

Tuần qua, ORS của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông đã gây chú ý khi càng gần đến ngày hủy niêm yết thì thị giá lại càng tăng và đứng đầu trong top 10 cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn HNX...

Đào Hưng

30/03/2019 23:46

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 25-29/3 - Ảnh 1.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 25-29/3 - Ảnh 2.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 25-29/3 - Ảnh 3.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 25-29/3 - Ảnh 4.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 25-29/3 - Ảnh 5.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 25-29/3 - Ảnh 6.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 25-29/3 - Ảnh 7.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 25-29/3 - Ảnh 8.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 25-29/3 - Ảnh 9.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 25-29/3 - Ảnh 10.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 25-29/3 - Ảnh 11.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 25-29/3 - Ảnh 12.