Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 26-30/11

Thị trường tuần vừa qua tiếp tục đi ngang tích lũy với mức thanh khoản thấp. Tân binh MSH của Công ty May Sông Hồng dẫn đầu danh sách tăng giá trên HOSE với 22%...

Đào Hưng

03/12/2018 00:05

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 26-30/11 - Ảnh 1.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 26-30/11 - Ảnh 2.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 26-30/11 - Ảnh 3.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 26-30/11 - Ảnh 4.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 26-30/11 - Ảnh 5.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 26-30/11 - Ảnh 6.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 26-30/11 - Ảnh 7.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 26-30/11 - Ảnh 8.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 26-30/11 - Ảnh 9.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 26-30/11 - Ảnh 10.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 26-30/11 - Ảnh 11.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 26-30/11 - Ảnh 12.