Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 3-7/6

Tuần vừa qua, cổ phiếu các công ty bất động sản công nghiệp lại nổi sóng, trong đó, nổi bật nhất là TIP và SZC với mức tăng lần lượt 27,3% và 12,6%...

Thủy Tiên

09/06/2019 20:30

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 3-7/6 - Ảnh 1.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 3-7/6 - Ảnh 2.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 3-7/6 - Ảnh 3.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 3-7/6 - Ảnh 4.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 3-7/6 - Ảnh 5.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 3-7/6 - Ảnh 6.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 3-7/6 - Ảnh 7.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 3-7/6 - Ảnh 8.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 3-7/6 - Ảnh 9.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 3-7/6 - Ảnh 10.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 3-7/6 - Ảnh 11.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 3-7/6 - Ảnh 12.