Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 7-11/1

Trên sàn UpCom, mã cổ phiếu TTR của Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư đã gây ấn tượng khi tăng gần gấp đôi giá trị chỉ sau 1 tuần giao dịch...

Đào Hưng

13/01/2019 18:29

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 7-11/1 - Ảnh 1.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 7-11/1 - Ảnh 2.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 7-11/1 - Ảnh 3.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 7-11/1 - Ảnh 4.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 7-11/1 - Ảnh 5.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 7-11/1 - Ảnh 6.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 7-11/1 - Ảnh 7.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 7-11/1 - Ảnh 8.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 7-11/1 - Ảnh 9.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 7-11/1 - Ảnh 10.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 7-11/1 - Ảnh 11.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 7-11/1 - Ảnh 12.