Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 8-127

Mã cổ phiếu DAH của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á đã gây chú ý khi có nguyên tuần tăng kịch biên độ và dẫn đầu trong top 10 cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn HOSE...

Đào Vũ

14/07/2019 14:21

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 8-127 - Ảnh 1.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 8-127 - Ảnh 2.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 8-127 - Ảnh 3.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 8-127 - Ảnh 4.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 8-127 - Ảnh 5.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 8-127 - Ảnh 6.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 8-127 - Ảnh 7.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 8-127 - Ảnh 8.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 8-127 - Ảnh 9.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 8-127 - Ảnh 10.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 8-127 - Ảnh 11.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 8-127 - Ảnh 12.