Tp. HCM công khai 1.577 doanh nghiệp nợ thuế gần 3.302 tỷ đồng

Công ty cổ phần Đức Khải là doanh nghiệp dẫn đầu danh sách nợ thuế tính đến thời điểm 30/10/2019 với số tiền nợ lên đến 404,8 tỷ đồng...

Quỳnh Nguyễn

11/12/2019 11:27

Trong số 1.577 doanh nghiệp nợ thuế công khai có 6 doanh nghiệp nợ tiền thuế lớn nhất với số tiền thuế nợ gần 1.128 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 34% tổng số tiền nợ thuế.

Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh đã có thông báo về việc công khai thông tin người nộp thuế nợ thuế (bao gồm doanh nghiệp nợ thuế) kỳ 10/2019. Theo đó, có 1.577 doanh nghiệp nộp thuế với tổng số tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp kỳ 10/2019 là 3.301,8 tỷ đồng.

Trong đó, điển hình có 6 doanh nghiệp nợ thuế đến ngày 30/10/2019 trên 100 tỷ đồng gồm: Công ty cổ phần Đức Khải nợ 404,75 trỷ đồng; Công ty TNHH Một thành viên Cây trồng Tp. Hồ Chí Minh nợ 217,84 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Hoàng Hải nợ 142,27 tỷ đồng; Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Phú Mỹ nợ 130,3 tỷ đồng; Chi nhánh Công ty TNHH Đá Xây dựng Bình Dương tại Tp. Hồ Chí Minh nợ 124,4 tỷ đồng; Công cổ phần Phát triển Đầu tư Thái Sơn Bộ Q.P nợ gần 108 tỷ đồng. Riêng 6 doanh nghiệp nói trên nợ tiền thuế gần 1.128 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 34% tổng số tiền nợ thuế.

Có 30 doanh nghiệp nợ thuế từ 11 tỷ đồng đến 72,6 tỷ đồng như Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình Giao thông 584 nợ 72,6 tỷ đồng; Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Trang Thiên Phát nợ 53,8 tỷ đồng; Công ty cổ phần Thanh Niên nợ hơn 37 tỷ đồng; Giày Hiệp Hưng nợ 15,3 tỷ đồng; Giày Phú Sơn nợ 36,8 tỷ đồng….

Ngoài ra, trong danh sách 1.577 người nợ thuế kỳ 10/2019 dưới 10 tỷ đồng có những doanh nghiệp nổi tiếng như Công ty TNHH Một thành viên Nowzones nợ gần 9,2 tỷ đồng; Công ty cổ phần Tập đoàn Khang Thông nợ 5,9 tỷ đồng; Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Phú Nhuận nợ 9,7 tỷ đồng; Công ty cổ phần Công trình Giao thông 68….

Được biết, trong đợt công bố danh sách người nợ thuế kỳ 9/2019 hồi tháng 11 chỉ có 198 người nộp thuế với tổng số tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp là 636,5 tỷ đồng.