Trả nợ Chính phủ hơn 210.000 tỷ đồng trong 8 tháng

Riêng trong tháng 8/2019, trả nợ của Chính phủ khoảng 5.389 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 4.315 tỷ đồng...

Trong 8 tháng đầu năm 2019, Bộ Tài chính cũng đã thực hiện ký kết 5 hiệp định vay vốn nước ngoài.

Duyên Duyên

10/09/2019 10:35

Lũy kế 8 tháng đầu năm, trả nợ của Chính phủ khoảng 213.142 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 180.025 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 33.117 tỷ đồng.

Báo cáo mới nhất từ Bộ Tài chính cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2019, Bộ Tài chính đã thực hiện ký kết 5 hiệp định vay vốn nước ngoài, trong đó có 4 hiệp định với ADB và 1 hiệp định với OFID, tổng trị giá khoảng 463 triệu USD.

Riêng trong tháng 8, tính đến 20/8/2019, giải ngân nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài khoảng 74 triệu USD. 

Lũy kế từ đầu năm đến ngày 20/8/2019, giải ngân nguồn vốn ODA và vay ưu đãi nước ngoài năm 2019 khoảng 1,3 tỷ USD, tương đương khoảng 30.494 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trả nợ của Chính phủ trong tháng 8/2019 khoảng 5.389 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 4.315 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 1.074 tỷ đồng. 

Lũy kế 8 tháng đầu năm, trả nợ của Chính phủ khoảng 213.142 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 180.025 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 33.117 tỷ đồng. 

Đối với công tác cổ phần hoá, tính đến hết tháng 8/2019, có 9 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa với tổng giá trị doanh nghiệp là 780 tỷ đồng, trong đó giá trị vốn nhà nước là 670 tỷ đồng.

Ccó 12/62 doanh nghiệp thuộc danh mục ban hành theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thực hiện thoái vốn với giá trị 783 tỷ đồng, thu về 1.700 tỷ đồng.

Các tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp Nhà nước ngoài danh mục theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg thoái vốn với tổng giá trị 2.432 tỷ đồng, thu về 4.653 tỷ đồng.