Trung bình mỗi ngày có hơn 2,2 triệu chứng quyền có bảo đảm được giao dịch

Giá trị giao dịch bình quân hàng ngày của chứng quyền có bảo đảm là 6,79 tỷ đồng, chiếm 0,16% tổng giá trị giao dịch tại HOSE...

Chứng quyền có bảo đảm - Ảnh minh họa

Thủy Tiên

07/11/2019 17:17

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa công bố báo cáo thông tin thị trường kỳ tháng 10/2019 với một số điểm nhấn.

Cụ thể, tháng 10/2019, thị trường cổ phiếu niêm yết tại HOSE ghi nhận sự điều chỉnh không đáng kể của các chỉ số so với tháng 9. Trong đó, VNIndex đạt 998,82 điểm (tăng 2,26 điểm), VNAllshare 884,86 điểm (giảm 3,03 điểm) và VN30 922,68 điểm (giảm 0,21 điểm).

Tổng giá trị vốn hóa niêm yết tính đến ngày 31/10/2019 đạt trên 3,38 triệu tỷ đồng, tăng 0,26% so với tháng trước và 15% so với đầu năm. Thanh khoản thị trường với giá trị giao dịch trung bình đạt 4.019 tỷ đồng/phiên và khối lượng giao dịch trung bình đạt 190.77 triệu cổ phiếu/phiên tương đương mức giảm là 7,12% về giá trị và tăng 2,97%về khối lượng so với tháng trước.

Đối với giao dịch nhà đầu tư nước ngoài, tình hình bán ròng tăng khi giá trị bán ròng từ 401 tỷ đồng của tháng 9/1019 lên đến 1.638 tỷ đồng của tháng 10/2019, tương đương mức tăng 75,5%. 

Top 5 cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng với giá trị lớn nhất trong tháng 10 bao gồm VCB với 225 tỷ đồng; BID với 102 tỷ đồng; ROS với 91 tỷ đồng; PTB với 88 tỷ đồng và BMP với 75 tỷ đồng.

Đối với sản phẩm chứng quyền có bảo đảm (CW), trong giai đoạn giao dịch từ 28/06/2019 đến 31/10/2019, khối lượng giao dịch CW bình quân hàng ngày đạt hơn 2,2 triệu CW, chiếm 1,27% tổng khối lượng chứng khoán tại HOSE, với giá trị giao dịch bình quân hàng ngày là 6,79 tỷ đồng, chiếm 0,16% tổng giá trị giao dịch tại HOSE.

Được biết, trong tháng 10/2019, trên HOSE có 21 mã CW niêm yết mới với khối lượng niêm yết mới là 58 triệu CW.

Tính đến hết ngày 31/10/2019, trên HOSE có 377 cổ phiếu, 3 chứng chỉ quỹ đóng, 2 chứng chỉ quỹ ETF, 41 chứng quyền có bảo đảm và 46 trái phiếu niêm yết; tổng khối lượng cổ phiếu niêm yết là 84.567 triệu cổ phiếu.