Tỷ giá xác định trị giá tính thuế với một số ngoại tệ từ 24-30/10

Tỷ giá tính chéo của VND với một số ngoại tệ để xác định trị giá tính thuế...

Ảnh minh họa

Vũ Phong

24/10/2019 13:45

Ngân hàng Nhà nước thông báo tỷ giá tính chéo của Đồng Việt Nam (VND) so với một số ngoại tệ áp dụng tính thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu có hiệu lực kể từ ngày 24-30/10/2019. Cụ thể:

STT