Tỷ lệ “nợ xấu nhận diện tổng thể” giảm còn 8,61%

Mức độ nợ xấu nhận diện một cách tổng thể đã giảm đáng kể so với cuối năm 2016...

Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng, tổng quy mô theo nhận diện này đến cuối tháng 9/2017 ở khoảng 566 nghìn tỷ đồng, giảm so với con số hơn 660 nghìn tỷ đồng cuối 2016.

Thùy Duyên

17/11/2017 11:30

Đây là thông tin từ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng, khi trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội sáng nay (17/11).

Về tình hình nợ xấu, đại biểu Quốc hội băn khoăn về các con số phản ánh mức độ trong hệ thống các tổ chức tín dụng.

Thời gian qua và hiện nay, nợ xấu được công bố theo con số báo cáo của tổ chức tín dụng. Thống đốc giải thích, đây là tỷ lệ nợ xấu nội bảng, cập nhật đến cuối tháng 9/2017 ở mức 2,34%, giảm so với mức 2,46% cuối 2016.

Tuy nhiên, nhận diện một cách tổng thể, có nợ xấu nội bảng theo báo cáo của các tổ chức tín dụng, nợ xấu đã bán sang Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC), nợ tiềm ẩn có nguy cơ trở thành nợ xấu.

Tổng quy mô theo nhận diện này đến cuối tháng 9/2017 ở khoảng 566 nghìn tỷ đồng, giảm so với con số hơn 660 nghìn tỷ đồng cuối 2016.

Về tỷ lệ, theo nhận diện tổng thể trên, tỷ lệ tương ứng đến tháng 9/2017 đã giảm xuống còn 8,61% so với mức 10,08% cuối 2016.