Tỷ phú Thái nâng room ngoại Sabeco lên 100%

Sabeco mở room ngoại tới 100% sau khi tỷ phú Thái nắm quyền chi phối. ...

Sabeco nâng room ngoại lên 100%.

Bạch Dương

04/12/2018 22:30

Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, mã chứng khoán SAB) vừa thông báo nhận được công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc xác nhận không hạn chế tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài tại Sabeco. Theo đó, room ngoại tại Sabeco tối đa là 100%.

Cụ thể, Ủy ban Chứng khoán xác nhận hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Sabeco là đầy đủ và hợp lệ, đề nghị Sabeco thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo đúng quy định. Ngay khi nhận được thông báo về điều chỉnh room ngoại lên mức 100% của Sabeco, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán cập nhật tỷ lệ trên hệ thống theo đúng quy định.

Cuối năm 2017, Vietnam Beverage (công ty con Thai Bev) của tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi đã chi tới 5 tỷ USD (110.000 tỷ đồng) để sở hữu 343.642.587 cổ phiếu SAB (chiếm 53,6%) vốn Sabeco. Quy mô cuộc đấu giá này được cho là lớn nhất trong lịch sử bán vốn tại khu vực Đông Nam Á trong 3 năm trở lại đây.

Khi thương vụ này diễn ra, Sabeco vẫn bị giới hạn room nước ngoài với 49%.  Do đó, ThaiBev đã thành lập liên doanh là Công ty TNHH Vietnam Beverage với tỷ lệ sở hữu 49% để thực hiện đấu giá cổ phần Sabeco.

Sau khi về tay tỷ phú Thái, Sabeco có những chuyển động đáng chú ý. Tại cuộc họp Đại hội cổ đông mới đây, các cổ đông đã thông qua Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới gồm 7 người, trong đó 4 thành viên là người của tỷ phú Thái Lan. Tuy nhiên, không có tên ông Neo Gim Siong Benett. Ông Koh Poh Tiong giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Sabeco và là người đại diện pháp luật thứ nhất của Sabeco.

Tháng 7/2018, ông Neo Gim Siong Bennett được bổ nhiệm là Tổng giám đốc Sabeco và là người đại diện theo pháp luật thứ hai của Sabeco. Đồng thời, miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Thành Nam kể từ ngày 31/7/2018, người từng được Bộ Công Thương bổ nhiệm trước đó một năm.

Trước đó, Sabeco đã công bố báo cáo tài chính quý 3/2018 với kết quả kinh doanh thấp kỷ lục. Theo đó, luỹ kế 9 tháng năm 2018, doanh thu Sabeco đạt 25.543 tỷ đồng, tăng 7,8% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ ngành nghề cốt lõi của công ty là bia chiếm 85%, các ngành khác như bao bì, vật tư, nước giải khát, cồn, rượu…cũng đóng góp vào cơ cấu doanh thu tổng công ty.

Lợi nhuận sau thuế 9 tháng Sabeco đạt 3.482 tỷ đồng, giảm 6,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận công ty mẹ chỉ đạt ở mức 3.312 tỷ đồng. EPS của SAB đạt 4.900 đồng/cổ phiếu.

Năm 2018, Sabeco đặt kế hoạch lãi sau thuế đạt 4.007 tỷ đồng, giảm 19% so với thực hiện năm 2017. Trước đó, năm 2017, Sabeco ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 4.949 tỷ đồng.