VCBS tiếp tục là thành viên đấu thầu trái phiếu chính phủ năm 2018

VCBS đứng vị trí thứ 2 trong khối công ty chứng khoán theo xếp hạng thành viên đấu thầu trái phiếu Chính phủ năm 2017...

Minh Phương

09/01/2018 15:51

Căn cứ quyết định số 2651/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ký ngày 25/12/2017 về việc công bố danh sách thành viên đấu thầu trái phiếu Chính phủ năm 2018, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCBS) tiếp tục là một trong những thành viên tham gia đấu thầu trái phiếu Chính phủ năm 2018.

Bộ Tài chính cũng công bố bảng đánh giá xếp hạng thành viên đấu thầu trái phiếu Chính phủ năm 2017. 

Theo đó, VCBS đứng vị trí thứ 2 trong khối công ty chứng khoán và vị trí thứ 9 trong tổng số 21 thành viên là những công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại trong nước và nước ngoài hàng đầu trên thị trường Việt Nam.

Được biết, VCBS cũng vừa công bố Quyết định số 63/GPĐC-UBCK của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký ngày 29/12/2017 về việc điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán. 

Cụ thể, điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 09/GPHĐKD ngày 24/4/2002 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho VCBS với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, có hiệu lực kể từ ngày ký.