Vi phạm hàng loạt lỗi, Vegetexco bị phạt 520 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Vegetexco...

Ngoài Vegetexco, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước còn ra quyết định phạt 250 triệu đối với một công ty khác.

Thủy Tiên

27/04/2019 09:38

Ngày 24/04/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng công ty Rau quả, Nông sản - Công ty Cổ phần (Vegetexco).

Theo đó, công ty bị phạt tiền 350 triệu đồng vì đã có hành vi không đăng ký giao dịch chứng khoán. Đồng thời, phạt tiền 85 triệu đồng vì đã có hành vi không công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Vegetexco không công bố thông tin đối với các tài liệu như báo cáo tài chính hợp nhất quý 1,2/2017; báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017; báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 3,4/2017; báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017; báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán năm 2017; báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 1,2,3,4/2018; báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2018; báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018; báo cáo tài chính riêng và hợp nhất sau kiểm toán năm 2018...

Ngoài ra, theo báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán và báo cáo tài chính bán niên năm 2018 đã được soát xét, trong năm 2017 và năm 2018, công ty đã cung cấp các khoản vay cho cổ đông. Vì vậy bị phạt 85 triệu đồng theo quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với cổ đông.

Như vậy, tổng số tiền Vegetexco bị phạt trong đợt này lên tới 520 triệu đồng.

Được biết, Tổng công ty Rau quả, nông sản được thành năm 2003 trên cơ sở sáp nhập  Tổng công ty Rau quả Việt Nam (Vegetexco Vietnam) và Tổng công ty Xuất nhập khẩu nông sản và Thực phẩm chế biến (Vinafimex). Kể từ năm 2016, Vegetexco hoàn tất quá trình cổ phần hóa và chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần.

Bên cạnh Vegetexco, cùng ngày, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước còn ra quyết định phạt 250 triệu đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Giao thông Phương Thành.

Cụ thể, ngày 25/4/2017, công ty đã thực hiện giao dịch mua 110.192 cổ phiếu TVG của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và xây dựng giao thông vận tải, dẫn đến số lượng cổ phiếu tăng từ 411.044 đơn vị lên 521.244 đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 20,25% lên 25,68%. Tuy nhiên, công ty này đã không đăng ký chào mua công khai theo quy định.