VIB đặt mục tiêu tăng 24% lợi nhuận trong năm 2019

VIB dự kiến trình cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên mức tối đa 10.900 tỷ đồng...

VIB dự kiến chi trả 5,5% cổ tức bằng tiền mặt và 18% bằng cổ phiếu thưởng cho cổ đông, đồng thời sử dụng hơn 7,7 triệu cổ phiếu quỹ để thưởng cho nhân viên.

Hương Giang

12/03/2019 08:00

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế (VIB) vừa công bố tài liệu cho Đại hội cổ đông thường niên 2019, dự kiến được tổ chức vào ngày 28/3/2019 tại Tp.HCM.

Theo tài liệu vừa công bố, VIB sẽ trình đại hội đồng cổ đông kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 3.400 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2018, tổng tài sản đạt 182.908 tỷ đồng, tổng dư nợ tín dụng đạt 136.509 tỷ đồng, huy động vốn riêng từ thị trường 1 đạt 127.198 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu duy trì dưới 2%.

VIB cũng dự kiến trình cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên mức tối đa 10.900 tỷ đồng, bao gồm cả kế hoạch thưởng cổ phiếu cho cổ đông và phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư, được biết hiện nay VIB còn gần 10% "room" cho nhà đầu tư nước ngoài.

Ngoài ra, VIB đề xuất đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho hội đồng quản trị lựa chọn thời gian thích hợp để niêm yết cổ phiếu VIB trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh nhằm tối ưu quyền lợi cho cổ đông/nhà đầu tư và ngân hàng.

Bên cạnh đó, VIB cũng trình đại hội đồng cổ đông thông qua phương án bầu hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VIII (2019-2023) với 7 thành viên hội đồng quản trị, trong đó có 2 thành viên người nước ngoài, và 3 thành viên ban kiểm soát chuyên trách.

Năm 2018, lợi nhuận trước thuế của VIB đạt 2.743 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với năm 2017 và đạt 137% kế hoạch đại hội đồng cổ đông giao; tổng tài sản đạt gần 140 nghìn tỷ đồng; tăng trưởng tín dụng 17%; nợ xấu duy trì ở mức 2,2%. Tính đến tháng 7/2018, VIB trở thành 1 trong 5 ngân hàng đầu tiên mua lại 100% dư nợ từ VAMC.

Tháng 11/2018, VIB trở thành ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân đầu tiên được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận áp dụng chuẩn mực quản trị rủi ro Basel II theo Thông tư 41/2016/TT-NHNN. Trong năm, Moody's cũng đã 2 lần liên tiếp nâng mức xếp hạng tín nhiệm của VIB dựa trên kết quả kinh doanh tích cực và sức mạnh tài chính của ngân hàng.

Trong mảng ngân hàng bán lẻ, VIB đã khẳng định vị thế khi liên tục dẫn đầu thị trường về tăng trưởng tín dụng và là ngân hàng hàng đầu về cho vay ôtô, top 3 thị trường về doanh số bán banca trong 2 năm liên tiếp.

Đầu tháng 12/2018, VIB đã cho ra mắt đồng loạt 5 sản phẩm thẻ tín dụng hoàn toàn mới, đáp ứng nhu cầu đa dạng của chủ thẻ. VIB đã đầu tư đáng kể vào việc phát triển ứng dụng MyVIB, Internet Banking, website ngân hàng số www.vib.com.vn và công cụ bán hàng tự động, xây dựng thương hiệu VIB là ngân hàng tiên phong trong lĩnh vực ngân hàng công nghệ số.

VIB dự kiến chi trả 5,5% cổ tức bằng tiền mặt và 18% bằng cổ phiếu thưởng cho cổ đông, đồng thời sử dụng hơn 7,7 triệu cổ phiếu quỹ để thưởng cho nhân viên.