Vietbank là ngân hàng thứ 14 đạt chuẩn Basel II

Việc được phê duyệt trước thời hạn về áp dụng Thông tư 41 theo chuẩn Basel II là cột mốc rất quan trọng cho Vietbank...

Vietbank là tổ chức tiếp theo được áp dụng trước hạn Thông tư 41 theo chuẩn Basel II.

Nguyên Trân

07/11/2019 23:04

Bằng nội lực con người và công nghệ của chính mình - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín (Vietbank) chính thức "ghi tên" mình vào "bản đồ" 14 ngân hàng được Ngân hàng nhà nước Việt Nam phê duyệt cho phép áp dụng trước hạn Thông tư 41 theo chuẩn Basel II.

Tính đến thời điểm hiện tại, Vietbank là một trong số 14 ngân hàng đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận áp dụng thông tư 41 trước thời hạn.

Để hoàn thành các hạng mục quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn quốc tế Basel II, Vietbank đã triển khai tích cực cho công tác quản trị rủi ro; cải tiến quy định, quy trình liên quan đến hoạt động kinh doanh, cải thiện chất lượng dữ liệu, nâng cao hệ thống công nghệ thông tin...nhằm đem lại lợi ích thiết thực cho khách hàng.

Ông Nguyễn Thanh Nhung, Tổng giám đốc Vietbank, cho hay: "Việc được phê duyệt trước thời hạn về áp dụng Thông tư 41 theo chuẩn Basel II là cột mốc rất quan trọng cho Vietbank; tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định, bền vững, nâng cao vị thế cạnh tranh của Vietbank trên thị trường tài chính ngân hàng".

Được biết, sau hơn 2 năm triển khai, Vietbank đã chính thức hoàn thành việc xây dựng hệ thống công nghệ phần mềm lõi (core banking), cho phép ngân hàng cung cấp nhiều sản phẩm, dịch vụ hiện đại đến khách hàng. Đồng thời, việc triển khai thành công ngân hàng lõi giúp Vietbank mở rộng hoạt động kinh doanh, kết hợp quản lý rủi ro theo chuẩn mực quốc tế, tạo ra lợi ích tối đa cho cổ đông và khách hàng đến giao dịch tại Vietbank.

Ngoài việc được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt áp dụng sớm Thông tư 41, Vietbank đã và đang triển khai Thông tư 13/2018/TT-NHNN, để hoàn thiện toàn bộ khung quản lý rủi ro của toàn ngân hàng theo chuẩn Basel II theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.